Afscheid raadsleden

16 maart 2006

In de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2002-2006 werden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en werd afscheid genomen van drie scheidende raadsleden, nl. dhr. B.L. Noorthoek, mevr. M.K. v.d. Heuvel en mevr. E.P. Mastenbroek.

Geloofsbrieven
Direct na de opening van de raadsvergadering werd de vergadering een ogenblik geschorst en kon de commissie voor het onderzoeken van de geloofsbrieven hun werk doen. Deze commissie bestaande uit dhr. J. Klepper, dhr. P. Feller en mevr. D. Kickert, kon na gedaan onderzoek de gemeenteraad meedelen dat de geloofsbrieven in orde bevonden waren.

Afscheid
Vervolgens werd afscheid genomen van de drie scheidende raadsleden. De burgemeester richtte tot alle drie een persoonlijk woord. Dhr. Noorthoek werd in 1974 lid van de gemeenteraad voor de Hervormde partij uit Stellendam. Later is deze opgegaan in de SGP. De burgemeester memoreerde wat dhr. Noorthoek allemaal heeft betekent voor de lokale gemeenschap van de gemeente Goedereede. Vooral de laatste jaren na de invoering van het duale stelsel kwam er nogal wat op de schouders van dhr. Noorthoek neer. Hij was plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, lid van het seniorenconvent, het presidium en had zitting in de commissie die de omstreden vermogensverklaring onderzocht. Verder was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie voor het benoemen van een nieuwe burgemeester. De burgemeester dankte dhr. Noorthoek en de twee scheidende dames voor hun inzet. Dhr. Noorthoek kreeg uit handen van de burgemeester als blijk van waardering voor zo’n lange, trouwe staat van dienst, de gouden legpenning van de gemeente met de daarbij behorende gouden speld.

Nestor
Namens de raadsleden sprak dhr. J. Klepper, die dhr. Noorthoek opvolgt als nestor van de raad. Hij wenste de scheidende raadsleden alle goeds toe onder dankzegging voor wat ze hebben betekent voor de lokale gemeenschap. Hij sprak kort namens de SGP-fractie, dhr. Noorthoek toe. “Vanaf 1974 in de raad en sinds 1993 fractievoorzitter van de SGP. Een rijke en grote schat van ervaring. Alle zittende raadsleden en wethouders zien komen en velen ook zien gaan. Om in SGP-termen te spreken: ”Je hebt dit mogen doen. Je hebt de gezondheid en de kracht van de Heere God gekregen, Hem zij daarvoor dank”, aldus dhr. Klepper.

Afscheidswoorden
Alle drie de scheidende raadsleden spraken nog een kort woord. Mevr. v.d. Heuvel en mevr. Mastenbroek wensten de raadsleden voor de nieuwe periode alle goeds en wijsheid toe. Dhr. Noorthoek dook even terug in de historie. In februari 1974 werd hij op de ledenvergadering van de Hervormde partij in Stellendam, gevraagd om zitting te nemen in de gemeenteraad. Dhr. Noorthoek had toen wel interesse in de politiek, maar nog weinig ambitie. Hij werd door ds. v.d. Akker over de streep gehaald. Als eenmansfractie had hij het in het begin wel zwaar. Al gauw bleek dat de standpunten van de Hervormde partij en die van de SGP nauw verwant waren. Vandaar dat dhr. Noorthoek ook de fractievergaderingen van de SGP bijwoonden. Later is de Hervormde partij opgegaan in de SGP. Sindsdien is er veel gebeurt in de meer dan mooie gemeente Goedereede. Vele dingen hadden anders gekund. Dhr. Noorthoek vond dat deze avond teveel de loftrompet gehoord werd. Maar zo zei hij: ”ik ben ook maar een mens met fouten en gebreken.” Vooral de laatste periode heeft hij als een moeilijke periode ervaren. Hij bedankte zijn vrouw en gezin en verder de gemeentebode, de kiesvereniging, de kiezers, maar bovenal God Die hem de kracht en de wijsheid gegeven heeft.

A. Kasteleijn