J. Klepper Koninklijk onderscheiden

J. Klepper Koninklijk onderscheiden

Het was op 28 april j.l. voor de fractievoorzitter van de SGP te Goedereede, de heer J. Klepper, een verrassing dat hij door Hare Majesteit de Koningin een koninklijke onderscheiding kreeg. Hij werd benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Klepper zou...
Fractiegewijs 21 april 2006

Fractiegewijs 21 april 2006

Waar wij de vorige keer schreven dat de coalitievorming nog in volle gang was, kunnen wij u nu meedelen dat deze inmiddels is afgerond en het nieuwe college is geïnstalleerd. Het “politieke leven” in Goedereede komt langzaam maar zeker op gang en de eerste...