Jaar: 2012

Fractiebijbel voor nieuwe SGP fractie op Goeree-Overflakkee

Fractiebijbel voor nieuwe SGP fractie op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 28 december kwam de nieuwe fractie van de SGP Goeree-Overflakkee officieel voor het eerst bijeen. De heer H.C. van Rossum van het eilandelijk bestuur maakte van die gelegenheid gebruik om een fractiebijbel te overhandigen aan de nummers 1 en 9 van de fractie: Kees van Dam en Pieter Breederveld. Fractievoorzitter van Dam was

Lees meer
Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het derde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het gebiedsprofiel verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het (landelijke) gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee

Lees meer
Dienstverlening nieuwe gemeente

Dienstverlening nieuwe gemeente

De openingstijden van het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee zijn bekend. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van de ‘klanten’ is gekozen voor ruime openingstijden. Naast de standaard werkdagen, is het gemeentehuis voortaan ook op zaterdagochtend geopend. Daarnaast gaat de gemeenten dagelijks werken ‘op afspraak’ om gerichte en snellere dienstverlening te

Lees meer
Coalitieakkoord getekend: Samen voor een sterk eiland

Coalitieakkoord getekend: Samen voor een sterk eiland

Op donderdag 20 december werd het coalitieakkoord van de SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend door de fractievoorzitters. De coalitie kiest voor de komende jaren voor vier hoofdthema’s: Leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, Versterken van de economie en Burger, Bestuur en Financiën. In het  akkoord wordt de richting aangegeven waarin de coalitie de komende

Lees meer
Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

In de laatste bijzondere gemeenteraadsvergadering van de gemeente Goedereede is ontving SGP-raadslid Human een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen, die horen bij Lid in de orde van Oranje Nassau, werden opgespeld door loco-burgemeester Frans Tollenaar. De heer Human heeft onafgebroken in de gemeenteraad gezeten van april 1997 t/m december 2012. Namens de SGP werd hij toegesproken

Lees meer
Eerste raadsvergadering en nieuwjaarsreceptie

Eerste raadsvergadering en nieuwjaarsreceptie

Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee officieel úw gemeente. Op 2 januari wordt de eerste nieuwjaarsreceptie georganiseerd om de start van de nieuwe gemeente te vieren. Iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente Goeree-Overflakkee is van harte welkom. De eerste raadsvergadering vindt daarvoor plaats op woensdag 2 januari, van 14.00 – 17.00

Lees meer
Unieke Handreiking Wmo beleid voor nieuwe gemeenteraad

Unieke Handreiking Wmo beleid voor nieuwe gemeenteraad

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe gemeenteraad heeft de Wmo- Adviesraad Goeree-Overflakkee een handreiking Wmo beleid voor de gemeente gepresenteerd vanuit het perspectief van burgers. Dit is uniek in Nederland. De raad wil met deze handreiking de gemeente stimuleren een nieuw Wmo beleid uit te werken. Een beleid waarbij ‘zorgen dat’ het ‘zorgen voor’ vervangt.

Lees meer
Burgerinitiatief ‘Natuurlijk Stellendam’ beloond met natuurspeeltuin

Burgerinitiatief ‘Natuurlijk Stellendam’ beloond met natuurspeeltuin

Op 6 december 2012 ondertekenden de gemeente Goedereede, Woningbouwvereniging “Beter Wonen”, burgerinitiatief ‘Natuurlijk Stellendam!’ en IJREKA een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een natuurspeeltuin. De gemeente stelde samen met Woningbouwvereniging Beter Wonen geld beschikbaar om de leefbaarheid van de gemeente te verbeteren. Inwoners konden ideeën aandragen waarvoor draagvlak moest zijn en het idee moest gericht

Lees meer
Starterswoningen voor Molenkade Stellendam

Starterswoningen voor Molenkade Stellendam

Op maandag 17 december ondertekenden de gemeente Goedereede en bouwbedrijf De Langen en van den Berg een anterieure overeenkomst. De Langen en Van den Berg gaat de locatie aan de Molenkade 82 opnieuw invullen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in januari 2013 in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee ter inzage worden gelegd. De Langen en Van den Berg

Lees meer
Helaas nog geen groen licht voor pulskorvisserij

Helaas nog geen groen licht voor pulskorvisserij

Noordzeevissers die op de reservelijst staan voor een pulsontheffing moeten op z’n minst nog tot halverwege volgend jaar geduld hebben. Dat verduidelijkte mr. Judith Elsinghorst namens het ministerie van Economische Zaken vorige week vrijdagmiddag tegenover 75 vissers en belangstellenden in Stellendam. Wat moet er nog gebeuren om zo snel mogelijk ook Clog before on overwhelming

Lees meer

Pin It on Pinterest