Op 21 november test nieuwe stembiljetten op Goeree-Overflakkee

8 november 2012

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt of een nieuw stembiljet kan worden ontwikkeld. Er zijn voor het onderzoek ontwerpen gemaakt voor nieuwe stembiljetten. ‘Het ministerie wil weten of kiezers met deze ontwerpen overweg kunnen. Daarom vindt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2012 een test plaats op Goeree-Overflakkee’. Dat staat te lezen in de zevende uitgave van de Nieuwsrubriek in het Eilanden-Nieuws over de herindeling op Goeree-Overflakkee. Verder is er een interview opgenomen met de nieuwe raadsgriffier: dhr. J. Mimpen.

Kiezers wordt gevraagd om aan deze test deel te nemen. Doet u mee aan de test dan zult u zien dat op het testbiljet geen partijen staan die u kent. Een overzicht van deze partijen en kandidaten is beschikbaar op de testlocatie. Het zijn allemaal fictieve partijen en kandidaten. Het is immers een test, en het testbiljet telt niet mee voor de verkiezingen!

Wat wil het ministerie met het nieuwe stembiljet bereiken?
Er zijn kiezers die moeite hebben met het huidige stembiljet. Het nieuwe stembiljet moet, door het gebruik van kleur en logo’s, het die kiezers makkelijker maken zelfstandig een stem uit te brengen. Daarnaast is het de bedoeling dat het stembiljet sneller te tellen is.

Twee vakjes inkleuren: voor partij én kandidaat.
Het ontwerp van het stembiljet dat op 21 november wordt getest is veel kleiner dan u gewend bent. Op het stembiljet staan de namen en de logo’s van de partijen en de nummers van kandidaten. De namen van de kandidaten staan niet op het stembiljet. Op het biljet kiest u eerst een partij, en daarna het nummer van de kandidaat van uw keuze. U moet dus twee vakjes inkleuren.

Test bij vrijwel alle stemlokalen
In vrijwel alle stemlokalen  op Goeree-Overflakkee kunt u op 21 november 2012 deelnemen aan de test. Meedoen is eenvoudig en duurt maar een paar minuten. Het zou fijn zijn als u meedoet!

Zevende uitgave herindeling krant EN (PDF)