Jaar: 2013

Decembergroet SGP Goeree-Overflakkee

Decembergroet SGP Goeree-Overflakkee

De SGP-fractie stuurde deze week een decembergroet naar college van BenW, raadsleden en (griffie) medewerkers. In deze groet schrijft de fractie ondermeer: ‘Het jaar anno 2013 ligt bijna weer achter ons. Een jaar waarin hard is gewerkt om te komen tot een nieuwe stabiele gemeente. Na de herindelingsverkiezingen in 2012 werd een coalitie gevormd die

Lees meer
SGP NIEUWS huis aan huis-editie

SGP NIEUWS huis aan huis-editie

Deze week is het huis-aan-huis blad SGP NIEUWS verschenen en wordt bezorgd bij alle adressen op Goeree-Overflakkee. De SGP vindt het van belang om u goed te informeren over diverse zaken die spelen op ons eiland. Naast informatie bieden wij u ook de gelegenheid om te reageren op een stelling. In deze uitgave schrijft fractievoorzitter

Lees meer
SGP fractie op werkbezoek bij bibliotheekwerk

SGP fractie op werkbezoek bij bibliotheekwerk

De fractie van de SGP vindt het van belang om te weten welke actuele zaken spelen in de diverse kernen op Goeree-Overflakkee. Op vrijdagmiddag 13 december verdiepte een delegatie van de SGP-fractie zich in het bibliotheekwerk op Goeree-Overflakkee. Aanleiding was de aanvankelijke forse bezuiniging die de gemeente had ingeboekt. Bij motie heeft de gemeenteraad aangegeven

Lees meer
Repressief begrotingstoezicht door provincie

Repressief begrotingstoezicht door provincie

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee onder de lichtste vorm van toezicht geplaatst. Dit is de uitkomst van een succesvolle begrotingsbehandeling en de manier waarop de gemeente het vastgestelde bezuinigingsplan heeft vormgegeven.  Wethouder Marnix Trouwborst (financiën) is blij met deze beslissing: “Bijzonder aan het repressieve toezicht is dat bijna niet één herindelingsgemeente er in

Lees meer
Skatevoorziening Rubensplein krijgt ontheffing van college

Skatevoorziening Rubensplein krijgt ontheffing van college

Dinsdag 10 december heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Het college heeft besloten om een ontheffing te verlenen voor de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. Op woensdag 30 oktober heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan over de skatevoorziening aan het Rubensplein in

Lees meer
SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

SGP fractie is voor starten inspraakprocedure plan MER Windenergie

De gemeenteraad stemde op 12 december j.l. in met het vrijgeven van het ontwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee, inclusief het daarbij behorende plan MER windenergie Goeree-Overflakkee voor het starten van de inspraakprocedure. De heer Marktwat van de SGP benadrukte dat gezien het feit dat de huidige opgave voor energieopwekking vanuit het Rijk voor wind

Lees meer
SGP-fractie wil graag gemeentelijke publicatie op papier handhaven

SGP-fractie wil graag gemeentelijke publicatie op papier handhaven

De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad. De SGP-fractie ziet graag dat daarnaast ook de papieren publicatie blijft! De gemeente

Lees meer
Drie mondelinge vragen door SGP-er A.T. van Gurp

Drie mondelinge vragen door SGP-er A.T. van Gurp

In de raadsvergadering van 12 december j.l. stelde SGP-er A.T. van Gurp een drietal mondelinge vragen over een aantal zaken vanuit het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. De vragen waren gericht op recreatie en toerisme, als ook de veiligheid rondom de Volkerak sluizen. Veiligheid Als eerste stelde de heer van Gurp een vraag over de veiligheid.

Lees meer
Eerste GreenHuus locatie op Goeree-Overflakkee

Eerste GreenHuus locatie op Goeree-Overflakkee

Op donderdag 5 december 2013 ondertekenden burgemeester Grootenboer-Dubbelman en zakenpartners Van Wuyckhuyse en Dreisch Moisturizer wipe done. Hair lithium carbonate without prescription converter, And pregnancy into, buy ventolin no prescription me buy with my options zyvox 600 mg twist, product synthetic: buy viagra without prescription chap, who perfect no prescription cheap avodart one souffle years,

Lees meer

Pin It on Pinterest