Uitnodiging inloopmoment Natuurspeeltuin Stellendam

4 januari 2013

De voormalige gemeente Goedereede en de Woningbouwvereniging “Beter Wonen” hebben in 2011 in gezamenlijkheid een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld ter verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving en de inwoners konden daarvoor ideeën aandragen. Uit een groep inwoners van Stellendam ontstond het idee voor het aanleggen van een natuurspeeltuin.

Het plan
‘Natuurlijk Stellendam!’ is een groep enthousiaste inwoners van Stellendam. Deze inwoners willen Stellendam wat meer leven in blazen door een plek te creëren waar mensen, zowel jong, ouder en oud, elkaar kunnen treffen. Nadat deze groep mensen zich had ingezet om het zwembad voor Stellendam te behouden, ontstond het creatieve idee voor het aanleggen van een natuurspeeltuin. Een natuurspeeltuin is een avontuurlijk speellandschap voor kinderen waar je kunt spelen in en met de natuur en waar ze vrij kunnen rommelen, kliederen en klimmen. Achter de computer of televisie vandaan en lekker ravotten in de vrije natuur!

Uitgangspunt voor het ontwerp van de natuurspeeltuin is een plek voor sport, spel, beweging en ontspanning. Buiten zijn en spelen is gewoon leuk en ook heel belangrijk voor de gezondheid. Ook het educatieve element (bijvoorbeeld door gebruik van de scholen, verenigingen en buitenschoolseopvang) en het creatieve element (prikkelen en stimuleren om eigen spel te bedenken door te spelen met natuurlijke materialen) is van belang.

De werkgroep
Het ingediende plan voldeed aan alle gestelde voorwaarden en sinds eind 2011 is een projectgroep opgericht met leden uit de organisaties Woningbouwvereniging Beter Wonen, de voormalige gemeente Goedereede, Staatsbosbeheer en “Natuurlijk Stellendam!”, om dit plan te realiseren.

Het ontwerp
Begin 2012 zijn de doelgroepen uitgenodigd om met de werkgroep mee te denken.  Via de basisscholen hebben de docenten en leerlingen met prachtige tekeningen aangegeven hoe de natuurspeeltuin eruit zou moeten komen te zien. Ook is in het ontwerp geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van oudere inwoners. De wensen en ideeën van de doelgroepen heeft de projectgroep voorgelegd aan het ontwerpteam van het bedrijf IJreka speeltoestellen uit Dalfsen.

Locatie en realisatie natuurspeeltuin
De locatie van de natuurspeeltuin is op een prachtig stuk grasland bij het Stellebos, (ingang einde Schoolstraat). Dit stuk grond ligt dichtbij de kern van Stellendam en in een natuurlijke omgeving. Naar verwachting zal in januari 2013 worden begonnen met de aanleg van de natuurspeeltuin.

Inloopmoment
De definitieve plannen willen wij graag aan u laten zien en daarom nodigen wij u uit voor een inloopmoment op dinsdag 8 januari 2013 van 16.00 tot 19.00 uur in het Haegse Huus, Haagsestraat 4 te Stellendam. Tijdens deze inloop zijn de verschillende werkgroepleden aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.