SGP breekt lans voor lokale ondernemers

8 februari 2013

Fractievoorzitter Kees van Dam brak in de raadsvergadering van donderdag 7 februari een lans voor de lokale ondernemers op Goeree-Overflakkee. De SGP fractie is van mening dat lokale partijen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zondermeer mee moeten kunnen doen en de kans moeten krijgen een offerte uit te brengen. Het komt regelmatig voor dat lokale partijen niet worden geselecteerd c.q. uitgenodigd om in te schrijven tijdens een aanbesteding of een offerte uit te brengen tijdens een offertetraject. Laatst bleek dat nog bij de inrichting van het gemeentehuis en het voormalig ISGO gebouw.

‘Er bereiken ons berichten dat bij de selectie van architectenbureau’s inzake het project Diekhuus er geen eilandelijk architectenbureau’s zijn uitgenodigd. De SGP fractie is van mening dat lokale partijen binnen onze gemeente Goeree Overflakkee zondermeer een kans moeten krijgen en mede geselecteerd dienen te worden tenzij duidelijk en gemotiveerd aangetoond kan worden dat zij in een bepaalde situatie geen partij kunnen zijn. Het hangt wat ons betreft van de uitkomst van de inschrijving c.q. uitgebrachte offerte af ,of zij het werk ook kunnen worden gegund’, aldus van Dam, die vervolgens twee vragen stelde aan het college:

  • Is het college met ons van mening dat bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid lokale partijen binnen de gemeente een eerlijke kans moeten krijgen?
  • Zo ja, op welke wijze zal het college hier spoedig invulling aan geven?

Wethouder Trouwborst gaf aan dat het college de mening van de SGP deelt en tegelijkertijd met de kadernota ook de concept inkoop- een aanbestedingbeleid te bespreken die alle kenmerken en ruimte voor lokale ondernemers moet bevatten. De heer van Dam drong er verder op aan, dat vanaf nu het inkoopbureau rekening gaat houden met lokale partijen.