Column de Banier: Permanente Campagne

13 februari 2013

In het februarinummer van het ledenmagazine van de SGP wordt ingegaan op het thema: SGP & Gemeente. Voor der rubriek Kantekening schreef ik de volgende column:

Veel SGP fracties en kiesverenigingen  bereiden zich dit jaar voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen in D.V. 2014. Voor de SGP op Goeree-Overflakkee geldt dit niet, aangezien er vorig jaar herindelingverkiezingen zijn geweest. Daarbij werd de SGP op het Zuid-Hollandse eiland in 1 keer de grootste SGP fractie van Nederland. Ondanks een lage opkomst wist de SGP d.m.v. een aansprekende campagne 500 kiezers meer te overtuigen. Met maar liefst 9 van de 29 zetels mogen we in de raad van Goeree-Overflakkee vertegenwoordigd zijn.

Soli Deo Gloria
Vergeleken met vorige gemeenteraadsverkiezingen zou de SGP op maximaal  7 zetels zijn uitkomen (Tweede Kamer: 5). Daarbij blijkt wel dat een dergelijke uitslag niet is te berekenen. Dankbaar en blij zijn we dat de Heere harten neigde om voor de SGP te kiezen. Hem komt alleen de eer toe.

Waarden en normen, afspraak = afspraak, Woord houden, betrouwbaarheid  en Daad bij het Woord, zijn herkenbare motto’s die burgers aanspreken in een tijd waar veel op de helling wordt gezet. Belangrijk is daarbij Het Kompas, waarop politiek wordt bedreven. Gelukkig zien kiezers binnen en buiten de SGP de waarde hiervan in. Dat geeft moed voor de toekomst, ook voor de verkiezingen van D.V. 2014.

Ora et Labora
Bid en werk. Dat is zeker van toepassing op al de werkzaamheden die gedaan worden rondom de verkiezingen. Door het instellen van een permanente publiciteitscommissie is de publiciteit voor, tijdens en na de verkiezingen geborgd. Op Goeree-Overflakkee doen we dat met inbreng van alle geledingen. Gemeentelijke- en plaatselijke kiesverenigingen, SGP-jongeren en leden van de (steun)fractie. Van groot belang is dat de SGP regelmatig laat zien waarvoor zij in de samenleving staat. Dat moet dus niet alleen in de raad of met de verkiezingen. Het is daarom goed om gezamenlijk met bestuurders van kiesverenigingen de handen ineen te slaan en te laten zien welke activiteiten worden ondernomen.  Eigenlijk is de campagne nu pas begonnen.

P.C. (Peter) Grinwis
(fractiesecretaris en voorzitter publiciteitscommissie SGP Goeree-Overflakkee)