Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt mening inwoners

26 september 2013

Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen dit najaar hun mening geven over de prestaties van hun gemeente. De gemeente neemt deel aan het tweedelige burgeronderzoek ‘Waarstaatjegemeente’. Onderzoek- en adviesbureau PON voert het onderzoek in samenwerking met Deloitte uit. Het onderzoek bestaat uit een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek.

De gemeente hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. De resultaten van het onderzoek Waarstaatjegemeente geven inzicht in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek bestaat uit een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek.

De burgerpeiling
Als onderdeel van de burgerpeiling ontvangen 1.200 willekeurig gekozen inwoners vanaf achttien jaar in de week van 7 oktober 2013 een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit vragen over bijvoorbeeld welzijn en zorg, woon- en leefklimaat en veiligheid.

Het klanttevredenheidsonderzoek
Dagelijks staan medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) klaar voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. De gemeente is benieuwd naar de klanttevredenheid. Daarom vraagt de baliemedewerker de bezoeker van de klantenbalie van het KCC om achteraf een anonieme vragenlijst in te vullen. Het rapport met de resultaten is vanaf dinsdag 25 maart beschikbaar via www.goeree-overflakkee.nl.

Voor meer informatie over Waarstaatjegemeente kunt u contact opnemen met Patrick Kievit, stagiair Communicatie bij de gemeente Goeree-Overflakkee, bereikbaar via e-mail: communicatie@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.