Jaar: 2014

Oud- en nieuwspecial

Oud- en nieuwspecial

In een speciale bijdrage laat waarnemend burgemeester Lokker weten welke zaken van belang zijn rondom de oud- en nieuwviering 2014/2015. ‘Laten we er samen een plezierige en gezellige avond van maken. Mede namens het gemeentebestuur, wens ik u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015 toe’, aldus burgemeester Lokker. Het jaar 2014 is weer bijna

Lees meer
Wsw-medewerkers gemeente knappen afvalcontainers op

Wsw-medewerkers gemeente knappen afvalcontainers op

Wsw-medewerkers van Webego hebben de metalen inzamelcontainers voor de inzameling van kunststofverpakkingen opgeknapt. Onlangs werd de zeventigste container opnieuw geschilderd en van stickers voorzien, waarmee het project – dat een voorbeeld is van social return on investment (SROI) – is afgerond. Op diverse locaties binnen de gemeente staan bovengrondse metalen inzamelcontainers voor de inzameling van

Lees meer
Waarnemend burgemeester Lokker aan de slag

Waarnemend burgemeester Lokker aan de slag

Jan Pieter Lokker is sinds 16 december 2014 aan het werk als waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij volgde een kort inwerkprogramma en leidde op 18 december zijn eerste raadsvergadering. In de openingsspeech die de burgemeester tijdens de raadsvergadering hield, gaf hij aan dat hij een passie heeft voor het verduurzamen van de samenleving.

Lees meer
SGP NIEUWS Huis-aan-huis

SGP NIEUWS Huis-aan-huis

De afgelopen week is SGP NIEUWS Huis-aan-huis verschenen. In dit blad staan een aantal zaken m.b.t. de gemeentepolitiek. Naast het openingsartikel van fractievoorzitter van Dam, die wijst op de belangrijkheid van innerlijke rust wordt gewezen op de veranderingen in de zorg, het werk van de jongerencoach, de eilandmarketing en de gevolgen van de bezuinigingen. Voor

Lees meer
Jubileumavond SGPJ Flakkee

Jubileumavond SGPJ Flakkee

Op 16 januari organiseren de SGP-Jongeren van Flakkee een avond waar zij vieren dat ze op 12 januari 2015 twintig jaar bestaan als SGP-jongeren Flakkee. Voor deze avond zijn oud-voorzitter dhr. M.C. van der Bok, de huidige voorzitter dhr. C.M. in’t Veld, dr. H. Klink en dhr. G. Slootweg uitgenodigd als spreker. Zij zijn de

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 6 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 6 januari

Op dinsdagavond 6 januari 2015 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in Ouddorp plaats. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de waarnemend burgemeester, de secretaris, de wethouders en de raadsleden aanwezig. De nieuwjaarsreceptie biedt de mogelijkheid om andere inwoners en het gemeentebestuur informeel te ontmoeten. De bijeenkomst vindt plaats in Zalen- en sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Programma

Lees meer
10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Gedeputeerde Staten stellen voor €10 miljoen euro bij te dragen aan het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Provinciale Staten bespreken het voorstel in januari. Het kabinet besloot in het najaar met de vaststelling van de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer tot deze maatregelen. Zuid-Holland heeft daarvoor een bijdrage toegezegd,

Lees meer
Waterketen: Slim, betaalbaar en robuust

Waterketen: Slim, betaalbaar en robuust

Woensdag 10 december publiceerde de onafhankelijke visitatiecommissie Waterketen, onder leiding van mevrouw Peijs, haar eindrapport. De conclusie is dat door de betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven er grote besparingen worden behaald vanaf 2020. De gevraagde landelijke besparing van 450 miljoen (riolering, zuivering en drinkwater) vanaf 2020 wordt bijna gehaald. Daardoor blijven de kosten

Lees meer

Extra geld voor Restauratie Hervormde Kerk in Sommelsdijk

Dankzij een initiatief van de Statenfractie van ChristenUnie&SGP hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december besloten € 922.160 extra beschikbaar te stellen voor de restauratie van 12 monumenten, waaronder de toren van de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Door een extra bijdrage van € 50.749 kan de restauratie worden uitgevoerd. Dankzij een initiatief van de

Lees meer
1000-ste geboorteaangifte in 2014 voor Goeree-Overflakkee

1000-ste geboorteaangifte in 2014 voor Goeree-Overflakkee

Dinsdag 9 december werd op het gemeentehuis in Middelharnis de 1000ste geboorteakte van 2014 opgemaakt. De heer Buitendijk uit Oostvoorne gaf zijn op zaterdag 6 december in het ziekenhuis van Dirksland geboren zoon aan bij de gemeente Goeree-Overflakkee. “Een bijzondere gebeurtenis” vertelde Margreet Ouwens, senior klantadviseur van de gemeente. “Vorig jaar hebben we de 1000ste

Lees meer

Pin It on Pinterest