Herinrichtings werkzaamheden Dorpstienden in Ouddorp

7 maart 2014

In de maanden maart en april 2014 vindt de eerste fase van het herinrichten van de Dorpstienden plaats. De werkzaamheden starten op maandag 17 maart. De doorsteek van betonplaten naar de Dorpstienden en gedeelten van de Hazersweg en Dorpsweg worden geasfalteerd. Daarna wordt de huidige toegang vanaf de Dirkdoensweg afgesloten. In fases worden er tot juli 2014 werkzaamheden uitgevoerd. Het gehele parkeerterrein wordt tijdelijk dicht gestraat en met wegenverf worden de parkeervakken aangegeven. 

In de zomermaanden is een deel van de parkeerplaatsen bezet door werkverkeer in verband met de afbouw en oplevering van de Albert Heijn. De woningen boven de winkel worden afgebouwd in de rest van het jaar. De definitieve herinrichting van de Dorpstienden vindt plaats in de periode november 2014 tot en met maart 2015.

Parkeren
Door de werkzaamheden is in de periode van maart 2014 tot april 2015 beperkte parkeergelegenheid bij het centrum in Ouddorp. Naast de standaard parkeermogelijkheden heeft  de gemeente ook afspraken gemaakt met de Hersteld Hervormde Kerk om gebruik te mogen maken van het bij hun kerk gelegen parkeerterrein (ca. 100 parkeerplaatsen). Op zondagen en een aantal andere dagdelen kan men echter geen gebruik maken van (een deel van) het terrein. Op deze dagen staat dit vermeld bij de ingang van het terrein. De parkeermogelijkheid bij de kerk wordt langs de wegen aangegeven met bebording (zie bijlage).

Daarnaast plaatst de gemeente extra fietsenstallingen bij de huidige ingang van het parkeerterrein aan de Dirkdoensweg.

Inrichtingstekeningen Dorpstienden
Bekijk hier onder de inrichtingstekeningen van de Dorpstienden in Ouddorp.