Werkzaamheden herinrichting Dorpstienden halverwege

24 september 2014

De herinrichting aan de Dorpstienden in Ouddorp is in volle gang. Sinds maart dit jaar is de gemeente Goeree-Overflakkee volop bezig met de werkzaamheden en inmiddels is iets meer dan de helft hiervan afgerond. De definitieve oplevering van de Dorpstienden vindt nog plaats voor de jaarwisseling.

De afgelopen maanden is de gemeente druk bezig geweest met de werkzaamheden op en rondom de Dorpstienden. De doorsteek van betonplaten naar de Dorpstienden en gedeelten van de Hazersweg en Dorpsweg zijn geasfalteerd. De huidige toegang vanaf de Dirkdoensweg mag alleen nog voor (brom)fietsers en bestemmingsverkeer worden gebruikt.

Parkeerterrein
Door de werkzaamheden van de aannemer van de gemeente en het bouwbedrijf van de Albert Heijn en de bovenliggende appartementen, was er in de zomermaanden enige parkeer- en verkeersdruk in het centrum van Ouddorp. Het merendeel van het materiaal dat was opgeslagen op het parkeerterrein is inmiddels weggehaald, waardoor de aannemer het bestraten van het parkeerterrein in de komende drie weken kan afronden. Een aantal parkeervakken blijft de komende maanden nog wel bezet voor de opslag van de resterende materialen van het bouwbedrijf.

Op het parkeerterrein is de gemeente inmiddels gestart met het plaatsen van lichtmasten. Het openbaar toilet krijgt eind oktober een nieuwe bestemming. Deze komt op een veilige plek langs het fietspad tussen Dorpstienden en de Dirkdoensweg te staan. Ook plaatst de gemeente dit jaar nog de ondergrondse glascontainers bij het parkeerterrein. En vindt in het najaar de aankleding plaats door het planten van bomen en openbaar groen.

Verkeersveiligheid
Verder is voor de start van het nieuwe schooljaar bij de openbare basisschool De Westhoek een stopverbod ingesteld over een lengte van 80 meter en komen er ter verduidelijking van de schoolzone extra verkeersborden. Deze maatregelen zijn samen met de nieuw te plaatsen hekjes voor de school bedoeld om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Verplaatsing JOP
De Jongeren Ontmoetingspek (JOP), die op de hoek bij Dorpstienden en basisschool De Westhoek staat, krijgt nog een andere locatie. De gemeente is samen met Jongerenwerk in overleg om een geschikte nieuwe locatie te vinden.