Jaar: 2015

Ontwerpwijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ ter inzage

Ontwerpwijzigingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘De Goede Ree’ liggen van 22 december 2015 tot en met 1 februari 2016 ter inzage. Het plan heeft betrekking op het stuk grond ten noorden van de Prinsesselaan en verder tussen de Langeweg en de A.J. de Graaffstraat/Stoofhoek in Sommelsdijk. Met het wijzigingsplan wordt de huidige maatschappelijke bestemming gewijzigd

Lees meer
Ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ligt met ingang van 18 december gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordoost zijde van Middelharnis, dat ingesloten is tussen de Vissersdijk, het Nieuwepad en het havenkanaal Sommelsdijk. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 25 woningen met

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 5 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 5 januari 2016

Op D.V. dinsdagavond 5 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk plaats. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de burgemeester, de secretaris, de wethouders en de raadsleden aanwezig. De nieuwjaarsreceptie biedt de mogelijkheid om andere inwoners en het gemeentebestuur informeel te ontmoeten. De bijeenkomst vindt plaats in Recreatiecentrum de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk.

Lees meer
Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

De SGP-fractie pleitte in de laatste raadsvergadering van 2015 om meer oog te hebben voor de agrariërs in dit gebied. Toch werd tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk dat de door de provincie opgelegde opgave voor dit gebied complex is. Alle zaken verdienen op een juiste wijze aandacht. Uiteindelijk moet dat leiden tot een ‘optimum’,

Lees meer
Succesvol Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee

Succesvol Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee

In het verlengde van het succesvolle Energy Festival op 5 september organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee op 3 december een congres voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, kennisinstellingen en andere stakeholders. Prins Carlos de Bourbon de Parme opende samen met wethouder Arend-Jan van der Vlugt op 3 december het sfeervolle en drukbezochte Duurzaamheidscongres 2015 in het Inspiratiecentrum Grevelingen.

Lees meer

Gemeente breidt aantal inzamelpunten chemowagen uit

De gemeente Goeree-Overflakkee breidt per 1 januari 2016 het aantal inzamelpunten voor het inleveren van klein chemisch afval uit. Vanaf dan kunnen inwoners ook in de kernen Goedereede-Havenhoofd, Nieuwe-Tonge, Ouddorp, Stad aan ‘t Haringvliet en Stellendam hun klein chemisch afval bij de chemowagen inleveren. Particulieren kunnen daarnaast klein chemisch afval gratis inleveren bij de milieustraat

Lees meer

R-net doet zijn intrede in Goeree-Overflakkee

Met de start van de nieuwe concessie van vervoerder Connexxion gaan ook R-net bussen rijden op Goeree-Overflakkee. R-net is het keurmerk voor betrouwbaar, frequent en snel openbaar vervoer. Vanaf 13 december worden de lijnen 130, 136 en 396 samengevoegd in de nieuwe R-netlijn 436 Rotterdam Zuidplein – Dirksland. R-net 436 rijdt in de spits ten

Lees meer
Woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente maken prestatieafspraken

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente maken prestatieafspraken

Op woensdag 9 december 2015 ondertekenden woningcorporaties samen met huurdersverenigingen en de gemeente feestelijk een prestatieovereenkomst in bestuurscentrum Het Rondeel. Met de afspraken in de overeenkomst is invulling gegeven aan de collectieve verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting op Goeree-Overflakkee. De afspraken kwamen in goede harmonie met corporaties Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen, Woongoed GO

Lees meer
Goeree-Overflakkee deelt duurzame ambities tijdens klimaattop COP21 in Parijs!

Goeree-Overflakkee deelt duurzame ambities tijdens klimaattop COP21 in Parijs!

De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee deelde op woensdag 9 december tijdens de internationale VN Klimaattop in Parijs haar duurzame ambities met internationale deelnemers van de klimaattop COP21. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseerde Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion van het ministerie van I&M in Parijs. “Een

Lees meer
Vanaf 2016 zorgt de Regiotaxi Goeree-Overflakkee voor het Wmo-vervoer

Vanaf 2016 zorgt de Regiotaxi Goeree-Overflakkee voor het Wmo-vervoer

Vanaf 1 januari 2016 wordt gebruikgemaakt van een nieuw collectief vervoerssysteem voor het Wmo-vervoer op Goeree-Overflakkee. Op vrijdagmiddag 4 december zijn op het gemeentehuis in Middelharnis de nieuwe vervoerscontracten ondertekend tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Connexxion Taxi Services BV en Taxi De Vlieger Zierikzee BV. De contracten zijn op basis van een aanbestedingsprocedure tot stand zijn

Lees meer

Pin It on Pinterest