Renovatie rioolwaterzuivering (rwzi) Ooltgensplaat

23 januari 2015

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Hollandse Delta stelt geld beschikbaar voor een renovatie van het rioolgemaal in Ooltgensplaat. Met de renovatie van de rwzi Ooltgensplaat blijft de zuivering van het afvalwater van de inwoners van Ooltgensplaat gegarandeerd. Bovendien maakt de renovatie het mogelijk om de installatie op afstand te beheren, besturen en bewaken, waarmee de bedrijfszekerheid wordt verbeterd.

Het rioolgemaal Ooltgensplaat is in bedrijf vanaf 1984. Op basis van een uitgevoerde inspectie blijkt de technische levensduur van verschillende elektrische en mechanische onderdelen te zijn bereikt. Het is dan ook noodzakelijk om deze onderdelen te vervangen. Daarnaast is een optimalisatiestudie uitgevoerd waaruit is gebleken dat WSHD met de bestaande pompcapaciteit niet aan zijn afnameverplichting jegens de gemeente Goeree-Overflakkee kan voldoen. Het is dusnoodzakelijk om de pompcapaciteit van het gemaal te vergroten. D&H hebben voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast worden ook de schakelkasten en de aansluitende bekabeling in de rwzi zelf vervangen. De technische levensduur is ook hier bereikt, waardoor vervanging van deze kasten, alsmede van de aansluitende bekabeling, noodzakelijk is. Hiervoor hebben D&H een bedrag van € 697.000,- beschikbaar gesteld.