Tijdelijke peilverlaging boezem Zuiderdiep

Tijdelijke peilverlaging boezem Zuiderdiep

Vanaf 31 augustus verlaagt het waterschap tijdelijk het waterpeil van de boezem Zuiderdiep vanaf Goedereede-Havenhoofd naar Dirksland vanwege inspectie aan de stuw bij Goedereede-Havenhoofd.   Dinsdag 1 september gaat Hollandse Delta inspectie en...

SGP&ChristenUnie ZH stellen vragen over snel internet

Snel internet is hard nodig voor alle huishoudens, instellingen en bedrijven. Vorige week adviseerde de koepel van het primair onderwijs, de PO-raad, om scholen in buitengebieden van glasvezelverbindingen te voorzien. De SGP&ChristenUniefractie in Zuid-Holland...

Inloopbijeenkomst Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Donderdag 10 september 2015 organiseren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de compenserende maatregelen die worden uitgevoerd vanwege het kierbesluit. Geïnteresseerden zijn welkom op 10 september tussen 17.00...

HOE VEILIG IS ONZE GEMEENTE?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan  600 inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee....