De vluchteling……. Onze naaste!

30 september 2015

De afgelopen weken en maanden zijn we geconfronteerd met mensen die in nood aankloppen bij de grenzen van ons land. Ook zijn we geconfronteerd met de vele verhalen die bij deze vluchtelingen horen. Hartverscheurende beelden blijven op ons netvlies hangen.

Naar aanleiding van de grote toestroom van vluchtelingen en een door de PvdA ingediende motie inzake deze problematiek wil de SGP fractie een standpunt innemen in deze kwestie.

Iedere medemens is onze naaste. De vreemdeling die in nood bij ons aanklopt verdient ruimhartig herbergzaamheid. Wie naar Nederland vlucht om zijn leven te redden moet kunnen rekenen op een veilige haven. Dat is overigens ook een voluit Bijbelse opdracht: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wie onze naaste is schetst de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dat betekent echter niet dat de deur van het asielbeleid wagenwijd open moet. De overheid mag wat ons betreft kritisch en terughouden blijven. Wie hier niet hoeft te komen, moet en mag ontmoedigd worden. Daarnaast hebben we te maken met een beperking van de fysieke mogelijkheden om mensen op een verantwoorde wijze te huisvesten. Ook in financiële mogelijkheden zijn er grenzen. Ook hebben we in deze te maken met de acceptatiegrens en de veerkracht van onze eigen inwoners. Het huisvesten van een kwetsbare groep eigen inwoners die urgent een woning nodig hebben mag daarbij ook niet uit het oog verloren worden. Draagvlak en acceptatie is een voorwaarde voor zowel de eigen bevolking als de vluchtelingen om op een verantwoorde wijze bij en naast elkaar te wonen en te leven. Daarnaast moet er ook oog zijn voor de veiligheid tussen de vluchtelingen onderling. Vluchtelingen die zich schuldig maken aan geweld of intimidatie mogen hiervan de gevolgen ondervinden.

De gesteunde motie geeft aan om vooraf te onderzoeken hoe de gemeente Goeree-Overflakkee een extra inspanning kan leveren in de opvang van vluchtelingen. Het plan moet einde van het jaar gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. De uitwerking wachten we af en we zullen binnen de raad op dat moment het raadsdebat voeren.