Ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf Middelharnis’ ligt met ingang van 18 december gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Middelharnis. Het plan heeft betrekking op het stuk grond aan de noordoost zijde van Middelharnis, dat ingesloten is tussen de...
Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 5 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee op 5 januari 2016

Op D.V. dinsdagavond 5 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk plaats. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de burgemeester, de secretaris, de wethouders en de raadsleden aanwezig. De nieuwjaarsreceptie biedt de mogelijkheid...
Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

De SGP-fractie pleitte in de laatste raadsvergadering van 2015 om meer oog te hebben voor de agrariërs in dit gebied. Toch werd tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk dat de door de provincie opgelegde opgave voor dit gebied complex is. Alle zaken verdienen op...
Succesvol Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee

Succesvol Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee

In het verlengde van het succesvolle Energy Festival op 5 september organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee op 3 december een congres voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, kennisinstellingen en andere stakeholders. Prins Carlos de Bourbon de Parme opende...