Gemeente biedt minima en uitkeringsgerechtigden goedkope ziektekostenverzekering

3 december 2015

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Het college heeft dit besloten, omdat dit de basis biedt voor toegankelijke zorg. Daardoor wordt de kans op participatie in de samenleving vergroot. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ.

Collectieve zorgverzekering
Het pakket dat de gemeente aanbiedt aan mensen met een minimum inkomen heet het Gemeentepakket Extra. Dit pakket is vergelijkbaar met het gemiddelde aanvullende pakket, maar dan met een nog uitgebreidere dekking. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt. Zo zijn er ruime vergoedingen opgenomen voor brillen, contactlenzen, tandartskosten, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, diverse therapieën, kraamzorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg.

Wat kost de verzekering?
Deelnemers aan de collectieve verzekering ontvangen 6% korting op de basisverzekering en 6% korting op de aanvullende verzekering. De premie voor de basisverzekering bedraagt € 94,47 per persoon per maand. De premie voor de aanvullende verzekering inclusief de eigen bijdrage voor thuiszorg bedraagt € 43,36 per persoon per maand. Hiermee komt de totale premie inclusief de gemeentelijke bijdrage uit op € 120,07 per persoon per maand. De gemeente draagt € 17,76 per (betalende) verzekerde per maand bij.

Aanvragen vóór 18 december
Om per 1 januari 2016 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering moet het aanvraagformulier vóór vrijdag 18 december zijn ingediend bij de gemeente. Inwoners die bij de gemeente bekend zijn als ontvanger van een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of IOAZ (of op een andere wijze een lager inkomen hebben dan 110 procent van het geldende sociaal minimum) hebben een brief ontvangen. In deze brief is uitgelegd hoe kan worden deelgenomen aan de verzekering, wat de verzekering precies inhoudt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om recht te hebben op de collectieve ziektekostenverzekering.

Meer weten?
Voor meer informatie en/of de benodigde formulieren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken op telefoonnummer 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.