Succesvol Duurzaamheidscongres Goeree-Overflakkee

19 december 2015

In het verlengde van het succesvolle Energy Festival op 5 september organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee op 3 december een congres voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, kennisinstellingen en andere stakeholders. Prins Carlos de Bourbon de Parme opende samen met wethouder Arend-Jan van der Vlugt op 3 december het sfeervolle en drukbezochte Duurzaamheidscongres 2015 in het Inspiratiecentrum Grevelingen. Op dit congres waren ruim 200 deelnemers aanwezig.

Het doel van het congres was om samen de blik op duurzaamheid te verbreden, te netwerken, te inspireren om duidelijk te krijgen waar de kansen en uitdagingen liggen om een volgende stap te zetten. Tijdens het congres werden zes inspiratiesessies gehouden, was er een beursvloer voor duurzame innovators, waren er verschillende sprekers en kwam de Duurzaamheid Alliantie Goeree-Overflakkee aan bod. Een uitgebreid congresverslag met foto’s vindt u op de website van de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl/congresverslag.

Duurzaamheid Alliantie Goeree-Overflakkee
Op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft een aantal partijen op en rond het eiland zich verenigd in de Duurzaamheid Alliantie Goeree-Overflakkee. Dit netwerk van koplopers in de verduurzaming van het eiland gaat de komende jaren zorgen voor kennisuitwisseling, en het leggen van verbindingen tussen de partijen om op die manier de kansen te benutten. Via nader te benoemen icoonprojecten die passen bij het DNA van het eiland zal de verduurzaming van het eiland worden gestimuleerd. Naast een actief netwerk van mensen die op Goeree-Overflakkee met duurzaamheid aan de slag zijn, wil de Duurzaamheid Alliantie Goeree-Overflakkee ook hulp bieden voor mensen, bedrijven en instellingen die duurzaamheidsprojecten willen starten.

Meedoen?
Wilt u samen met de koplopers op Goeree-Overflakkee zoals Rabobank Het Haringvliet, Elektro Westhoeve, Deltawind, Greenhuus en anderen samenwerken in de transitie naar het meest duurzame, innovatieve eiland in Nederland? Wilt u samen verbindingen leggen en projecten realiseren? Heeft u suggesties of wilt u zelf deel uit maken van dit koplopersnetwerk? Dan kunt u contact opnemen met Lennard Seriese, beleidsadviseur Duurzaamheid van de gemeente Goeree-Overflakkee, via e-mail; l.seriese@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.

20151203 DUURZAAMHEIDS SPECIAL GO (pdf)