Gemeenteraad start met kernbezoeken in Dirksland

11 maart 2016

Vrijdagmiddag 11 maart bezocht een groot deel van de raad, aangevuld met een aantal collegeleden en betrokken ambtenaren de kern Dirksland. Ze waren uitgenodigd door de dorpsraad van Dirksland. Eerder was de dorpsraad te gast in een raadsvergadering waarin zij in het beeldvormende deel een presentatie verzorgden. Nu was de raad te gast bij de dorpsraad. Ook de pers en omroep Superstar waren aanwezig.

Voorzitter Jan Leenders informeerde de aanwezigen in De Schakel over de onderwerpen en initiatieven waar de dorpsraad druk mee is. Hij sprak over de plannen rondom de VIC en de centrale functie die die locatie zal gaan vervullen in de toekomst. Hij wees op de problemen die er zijn in de kern.

Havenkanaal
Het ging daarbij ondermeer over achterstallig onderhoud, verkeerde bewegwijzering en op te knappen straatwerk. Eén van de zaken die zeker de aandacht behoeven is de haven en de havenkom van Dirksland. Vroeger was de haven van groot belang. Er vond aan- afvoer van goederen plaats. Er was altijd beweging en activiteit. De haven ligt er nu onverzorgd en doods bij mede vanwege de afsluiting naar het Haringvliet. Wat zou het mooi zij, zo verwoordde Jan Leenders, als de haven weer tot leven komt. Enkele jaren geleden is er een nota uitgegeven over de havenkanalen op Goeree Overflakkee waarin de haven van Dirksland ook was mee genomen. Met die plannen is tot op dit moment nog niets gedaan.

Dorpsraad
Maar de dorpsraad heeft ook aandacht voor ouderen door het instellen van een telefonische belcarousel. En zou men graag zien dat er laagdrempelig jongerenwerk van de grond komt. Daarbij worden kinderen met een beperking niet vergeten. Hierover kon inmiddels afspraken worden gemaakt met huize Salem van de stichting Sjaloom. Ook wordt aan de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop van zonnepanelen gedacht om zodoende de duurzaamheid in Dirksland een extra impuls te geven. Een greep uit de vele onderwerpen waar de dorpsraad mee bezig is.

Na deze presentatie werd er een wandeling door het dorp gemaakt. ‘Het was goed om op deze wijze aanschouwelijk onderwijs te krijgen en direct met de zaken die de aandacht vragen, geconfronteerd te worden’, aldus SGP-fractielid Rien van der Boom

Dirksland 600 jaar
Na de schouw door het dorp gaf de heer Jos Toes een presentatie waarin hij de raad mee nam in het programma waarmee het 600 jarig bestaan van Dirksland, dit jaar, invulling gaat krijgen. Over een langere periode in het jaar zal daar aandacht aan worden geschonken waarbij de jeugd een belangrijke plaats in het programma krijgt. Binnenkort zullen de nodige publicaties plaatsvinden via pers, facebook etc. Een programma met en voor Dirkslanders waarbij zoveel mogelijk alle geledingen binnen de bevolking betrokken wordt.

Andere dorpsraden worden in de loop van de tijd bezocht.
De gemeenteraad hoopt Ooltgensplaat op vrijdag 1 april te bezoeken.

Kijk hier voor meer foto’s