Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee in volgende fase

13 april 2016

De gemeenteraad stemde donderdag 7 april in met de vaststellingsovereenkomst voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) Noordrand Goeree-Overflakkee. In deze overeenkomst staan de voorwaarden en bepalingen waaronder de voormalige BBL-gronden van de provincie Zuid-Holland in de Noordrand en de Van Pallandtpolder gefaseerd voor 1 januari 2019 aan de gemeente verkocht worden. Deze grondoverdracht draagt bij aan de realisatie van de ambities van de gemeente op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie.

Project Noordrand
De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op donderdag 17 maart 2016 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van het project.

Vaststellingsovereenkomst
De gemeenteraad stemde donderdag 7 april in met de vaststellingsovereenkomst voormalige BBL-gronden Noordrand Goeree-Overflakkee. Voor 1 januari 2019 koopt de gemeente gefaseerd ongeveer 475 hectare grond van de provincie, met de intentie om de gronden direct door te leveren aan de eindgebruikers. Een groot deel van de gronden is bestemd voor de boeren die daarvoor in aanmerking komen (inclusief kavelruil). De overige gronden zullen ingezet worden voor nieuwe natuur, innovatieve woningbouw, windenergie en recreatie. De gemeente neemt contact op met de direct betrokken partijen om de grondplannen samen verder uit te werken.

Wethouder Ruimte, Wonen en Leefbaarheid, Daan Markwat licht toe: “Via de vaststellingsovereenkomst heeft de gemeente invloed op de grondposities om haar ambities te realiseren. Denk hierbij aan agrarische structuurversterking, nieuwe natuur, innovatieve woningbouw, windenergie en recreatie. Integraliteit is hierbij leidend. Alle belangen van betrokken partijen worden zorgvuldig afgewogen om tot een optimalisatie van alle ambities te komen.”