Gemeente zoekt ambassadeurs voor themaroutes over Watersnoodramp en WaterbewustZijn

26 augustus 2016

De Watersnoodramp staat vooral bekend als een ramp die Zeeland trof. Echter, ook grote delen van Zuid-Holland zijn overstroomd. Goeree-Overflakkee behoort tot de zwaarst getroffen gebieden. Om het verhaal levend te houden, worden ambassadeurs opgeleid die het verhaal van de Watersnood vertellen.

Het project
Er worden drie themaroutes over de Watersnoodramp ontwikkeld (naar voorbeeld van Oude-Tonge) in de dorpen Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stellendam. De lengte van de routes varieert van circa 3 tot circa 5 kilometer. Een hoofdroute besteedt aandacht aan de Deltawerken, de vroegere veiligheidssituatie van het eiland, de plekken van de dijkdoorbraken en het verhaal daarbij. De aanpak van het dijkherstel, de evacuatie en de wederopbouw.

In de kern Ooltgensplaat wordt een zichtbare waterhoogtegrens gerealiseerd door middel van kleine kunstobjecten. In één oogopslag is dan duidelijk hoe hoog het water heeft gestaan. Hiermee wordt het verhaal nog meer gestalte gegeven.

Ambassadeurs gezocht

Een ambassadeur is iemand die zich inzet om een ‘goed doel’ onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. De gemeente zoekt geïnteresseerden die – binnen het project – een verhaal willen uitdragen over de gebeurtenissen rond de Watersnoodramp in de kernen waarop het project zich richt.

Wie zoeken we?
Als ambassadeur is het hebben van een algemene kennis over het eiland, en meer specifiek over het gebied waarover het verhaal gaat, noodzakelijk. U kunt op een ontspannen en inspirerende manier vertellen over de Watersnoodramp en wat zich heeft afgespeeld in de periode erna.

Trainingsaanbod

De gemeente zorgt ervoor dat de ambassadeurs qua kennis en vaardigheden goed toegerust zijn om hun rol te vervullen. Heeft u interesse om als ambassadeur ingezet te kunnen worden? Dan kunt u deelnemen aan de basistraining gastheer- / gastvrouwschap en een training over de geschiedenis van het eiland in relatie tot de Watersnoodramp en de RTM-routes.

Meer informatie
Wilt u zich opgeven als ambassadeur, wenst u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Ada Overwater, Beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur, via e-mail a.overwater@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0187.