SGP wil maatwerk bij plaatsen windmolens

SGP wil maatwerk bij plaatsen windmolens

In de raadsvergadering van donderdag 26 januari diende de PvdA een motie in inzake alternatieve locaties windturbines. De SGP kan zich daar om moverende redenen niet in vinden. Wel vind de fractie dat er binnen de vastgestelde spelregels maatwerk geleverd zou moeten...
VVD draagt Peter Feller voor als wethouder

VVD draagt Peter Feller voor als wethouder

De fractie van de VVD draagt Peter Feller voor als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Feller volgt bij zijn benoeming Marnix Trouwborst op die op 24 januari zijn functie neerlegde. Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en...
Wethouder Trouwborst legt functie neer

Wethouder Trouwborst legt functie neer

Marnix Trouwborst (VVD) heeft tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder per direct neerlegt. Trouwborst was...
Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

Op woensdag 1 februari 2017 vinden er vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit jaar is het 64 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme...