SGP vertaalt motie pulsvisserij ook in het Frans

27 mei 2017

Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen over het grote belang van de pulsvisserij voor de visserijsector. Om ervoor te zorgen dat deze hartenkreet ook in Brussel en Straatsburg gehoor vindt, heeft de SGP-fractie de motie vertaald in het Frans. (Voor wie de Deense taal beheerst, kan zich natuurlijk melden om de motie ook in het Deens te vertalen).

Le 18 mai 2017 le conseil municipal de Goeree-Overflakkee à voté une motion sur l’importance de la pêche électrique pour l’industrie de la pêche. Pour veiller à ce cri de cœur est écouté à Bruxelles et Strasbourg, le groupe SGP a traduit la motion en français.

Motie
In de gezamenlijke motie ingediend door alle partijen in de raad van Goeree-Overflakee wordt aangegeven dat de door de visserijsector op ons eiland ontwikkelde pulsvisserij een innovatieve, milieuvriendelijke en duurzame vangstmethode is met vele voordelen. Voorbeelden van de voordelen zijn het lagere brandstofverbruik, minder CO2 uitstoot, minder bijvangst en minder bodemberoering. Ondernemers op ons eiland hebben flink geïnvesteerd in op deze techniek gebaseerde modernisering van de schepen.

De huidige ontheffingen voor pulsvisserij gelden tot in 2019 en moeten worden omgezet naar definitieve vergunningen. Helaas zijn de EU-ministers nog niet overtuigd van de duurzaamheid en diervriendelijkheid en willen vooralsnog eerder tot beperking overgaan. Als dit doorgaat is dit voor de Nederlandse en zeker ‘onze’ visserijsector een zware klap. De SGP ondersteund dat nu primair de visserijsector aan zet is, maar dat de landelijke en lokale overheid ook een belang hebben bij het voortbestaan van een duurzame en gezonde visserijsector.

Het college wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om de pulsvisserij te waarborgen.