Ontwikkeling gebied voormalig gemeentehuis Goedereede stap verder

16 december 2017

De Langen en Van den Berg B.V. uit Bergambacht gaat het gebied van het voormalige gemeentehuis aan de Tramlijnweg 2 in Goedereede ontwikkelen. Het ingediende plan kreeg de hoogste beoordeling van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente werkt in dit project nauw samen met de Stadsraad Goedereede. 

Voor de ontwikkeling van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis in Goedereede nodigde de gemeente Goeree-Overflakkee in juni 2017 publiekelijk partijen uit om een plan in te dienen. De gemeente en de Stadsraad Goedereede stelden vooraf criteria op, waar het plan aan zou moeten voldoen. De criteria zijn onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een enquête, die in maart 2017 werd gehouden onder inwoners van Goedereede. Zeven partijen dienden, binnen de gestelde reactietermijn, een plan in om het gebied te ontwikkelen. Het plan van De Langen en Van den Berg B.V. behaalde op basis van de criteria de hoogste score.

Plan
Het plan bestaat uit de sloop van het voormalige gemeentehuis. Op het perceel laat de ontwikkelaar vervolgens ongeveer 24 woningen bouwen, bestaande uit starterswoningen, grondgebonden seniorenwoningen en enkele appartementen. Dankzij deze ontwikkeling blijft het meeste, aanwezige openbaar groen behouden. Begin 2018 vindt er een bijeenkomst plaats waar de betrokken partijen het plan verder toelichten.

Vervolg
De Langen en Van den Berg B.V. werkt het plan de komende tijd uit en stelt een bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage worden gelegd en rond de zomer van 2018 worden vastgesteld. Het doel is om in 2019 daadwerkelijk met de bouw te starten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de ontwikkeling van het gebied contact op met Martijn Hoogmoed, beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Goeree-Overflakkee, via het e-mailadres gemeentehuisgoedereede@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.