Eerste afvalwaterakkoord nieuwe stijl

30 mei 2018

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta sloten 30 mei een akkoord over het rioolwater van de gemeente. Een eerste akkoord nieuwe stijl: de gemeente hoeft voortaan geen aansluitvergunningen meer aan te vragen bij het waterschap, dit is in het afvalwaterakkoord geregeld.

In het akkoord staan, behalve over de hoeveelheid afvalwater, ook afspraken over de kwaliteit van het afvalwater. Bijvoorbeeld over ammonium en chloride in het water, olie en vet, sulfaat en sulfiet, stikstof en de zuurtegraad van het water. Goeree-Overflakkee mag maximaal 3.075 m³/uur rioolwater doorsluizen naar het waterschap.

Heemraad Frank van Oorschot van waterschap Hollandse Delta: “In het afvalwaterakkoord staan de taken, verantwoordelijkheden van en de kostenverdeling tussen gemeente en waterschap. In goede onderlinge samenwerking streven we naar lage kosten en toekomstbestendige installaties. Door dit akkoord zetten de gemeente en het waterschap Hollandse Delta een verdere stap in efficiënt samenwerken om uiteindelijk de inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen.”

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de gemeente Goeree-Overflakkee: “ De komende jaren investeren wij in het aanpassen en verder verbeteren van ons rioolstelsel. Daar waar het kan, scheiden we schoon regenwater van het afvalwater door een apart rioolstelsel aan te leggen. Ook vergroten we op strategische locaties de riolen, zodat we minder overlast hebben van de hevige zomerse regenbuien. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat.”

Het rioolwater wordt afgevoerd via rioolbuizen en rioolgemalen naar vijf rioolwaterzuiveringsinrichtingen op het eiland, namelijk in Den Bommel, Goedereede, Middelharnis, Ooltgensplaat en Oude-Tonge. Hier wordt het water gereinigd. De gemeente en het waterschap maakten ook afspraken over wat te doen bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Het afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd.