Nieuwe web-app gemeentelijke financiën!

20 juni 2018

In 2014 was de gemeente Goeree-Overflakkee de tweede gemeente in Nederland met een begrotingsapp. De begrotingsapp is voortdurend in ontwikkeling geweest en steeds aangepast aan de wensen van de gebruikers en uitgebreid op het gebied van inhoud en functionaliteiten. Er is nu een nieuwe applicatie, de P&C Insight App, waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee inwoners, raadsleden, medewerkers en andere geïnteresseerden op een nog overzichtelijkere en gebruiksvriendelijkere manier inzicht geeft in de financiële beleidsdocumenten.

Wat staat er allemaal in de app?
In de app is op dit moment managementinformatie over 2018 (alleen toegankelijk met een wachtwoord), het coalitieakkoord (2013-2018 en 2018-2022), de Kadernota (2018 en 2019), de Programmabegroting 2018 en de 1e en 2e Tussentijdse rapportage 2018 te raadplegen. Door middel van gekleurde knoppen is overzichtelijk gemaakt waar de bezoeker zich bevindt in welk document, thema of programma.

Eenvoudig in gebruik
Wethouder Peter Feller is enthousiast over de nieuwe begrotingsapp en het gebruiksgemak: “De P&C Insight App is een mooi vormgegeven, maar vooral laagdrempelige app, die zeer eenvoudig is in gebruik. Wij willen als gemeente graag op een toegankelijke manier inzicht geven in de begroting en in andere financiële beleidsdocumenten. Deze app draagt daar zeker aan bij, doordat de informatie direct toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen die iets wil weten over de financiën en plannen van de gemeente.”

Waar is de app te vinden?
Deze applicatie is te vinden via www.goeree-overflakkee.nl/begrotingsapp en is beschikbaar op alle devices; computer, laptop, mobiel en Ipad.