Jaar: 2019

Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 mei 2019!

Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 mei 2019!

Welke maatschappelijk initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie? Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering. Voor een activiteit die plaatsvindt ná 1 juli 2019 dient de aanvraag vóór woensdag 1 mei  2019  bij de gemeente

Lees meer
DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee in bibliotheek Middelharnis

DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee in bibliotheek Middelharnis

Donderdag 18 april was het startschot van de oprichting van het DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee met de ondertekening van de Alliantieverklaring. Twaalf partijen gaan de samenwerking aan met als doel laaggeletterdheid terug te dringen en participatie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. De feestelijke bijeenkomst werd gehouden in de bibliotheek van Middelharnis. Met de ondertekening werd de

Lees meer
Eerste vlog over basisscholen op ons eiland

Eerste vlog over basisscholen op ons eiland

In de raadsvergadering van 11 april jl. stond het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs op de agenda. SGP-Woordvoerder Simon van der Tang sprak namens de fractie zijn waardering uit over de wijze waarop tot nu toe met alle partijen wordt samengewerkt. Voor de SGP zijn er wel aandachtspunten. Zo blijken de normbedragen en de bijdragen vanuit

Lees meer
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aanbevolen voor herbenoeming

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aanbevolen voor herbenoeming

Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 17 april 2019 besloot de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Haar benoemingstermijn loopt op 3 september 2019 af. Voor de herbenoemingsprocedure stelde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op 14 februari een Vertrouwenscommissie in om de aanbeveling voor te

Lees meer
Schoolbieb blijft identiteit gebonden

Schoolbieb blijft identiteit gebonden

In de raadsvergadering van 11 april jl. besloot de raad om op termijn scholen uit te rusten met een schoolbieb. Gestart wordt met een pilot op 3 scholen. E.e.a. komt voort uit de in 2018 aangenomen motie tegen laag geletterdheid. Duidelijk is dat scholen invloed blijven uitoefenen op de samenstelling van de bibliotheek. Immers zit

Lees meer
Commissaris van de Koning Zuid-Holland en Zeeland bezoeken Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

Commissaris van de Koning Zuid-Holland en Zeeland bezoeken Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee en burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland ontvingen op 10 april twee commissarissen van de Koning. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland bezochten de beide eilanden om zich te laten informeren over de mobiliteit en leefbaarheid in dit deel van

Lees meer
Gemeente en Youz organiseren training Open & Alert

Gemeente en Youz organiseren training Open & Alert

De gemeente Goeree-Overflakkee en Youz organiseren voor professionals op het gebied van alcohol- en drugspreventie in de jeugdhulpverlening, LVB-settings (licht verstandelijke beperking en verslaving), Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn een training Open & Alert. Open en Alert Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een

Lees meer
1000 m2 duurzaam bloemenmengsel in Ouddorp voor vlinders en bijen

1000 m2 duurzaam bloemenmengsel in Ouddorp voor vlinders en bijen

Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. Helaas zijn er steeds minder bloemrijke velden en bermen. In Ouddorp komt daar verandering in. Er is hard gewerkt aan een idylle, een plek waar vlinders, bijen en mensen kunnen genieten van bloemenpracht. Op vrijdagmiddag 29 maart 2019 werd ‘Welgelegen’ geopend worden door wethouder Tea Both

Lees meer
Parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp officieel geopend

Parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp officieel geopend

Op vrijdag 29 maart is het nieuwe parkeerterrein ‘de Goudsmiene’ officieel geopend door wethouder Feller en de voorzitter van de BIZ Ouddorp centrum. Eindelijk is het eerste verkeerscirculatieplan (VCP) vanuit 2003 afgerond! Dat was de voorwaarde van de SGP-fractie destijds in 2014 bij de vaststelling van het tweede VCP voor Ouddorp. De fractie dankt een

Lees meer
SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree

SGP wil geen verdere uitbreiding van recreatie op Kop van Goeree

De SGP wil geen verdere uitbreiding van de recreatie op de Kop van Goeree. Dat is de kern van de besluiten die zijn genomen in de raadsvergadering van donderdag 28 maart. Ontwikkelkader Het Ontwikkelkader verblijfsrecreatie is duidelijk: geen nieuwe recreatieparken, geen nieuwe minicampings en een beperking van het aantal kamers voor bed & breakfast. De

Lees meer

Pin It on Pinterest