Bijeenkomst vanavond met SGP-Tweede Kamerlid gaat niet door

13 maart 2020

Ook de jaarvergadering van SGP-Goedereede is opgeschort

Na overleg ook met onze Tweede Kamerfractie heeft het bestuur van de plaatselijke afdeling Goedereede besloten om de bijeenkomst vanavond met Chris Stoffer over ‘Duur of duurzaam’, alsnog niet door te laten gaan. Hoewel de verwachting is dat deze activiteit binnen de grens van 100 personen valt, wil de SGP haar verantwoording nemen om het samen laten komen van grotere groepen zoveel als mogelijk te beperken.

Het thema over duurzaamheid blijft actueel. In overleg met de spreker zullen we D.V. proberen een dergelijke avond alsnog in het najaar te houden.
De jaarvergadering voor leden, die vooraf gepland stond aan deze bijeenkomst, wordt eveneens opgeschort.

Wij hopen op uw begrip. De Heere gedenke ons in deze bijzondere omstandigheden. Laat deze beproeving voor ons en ons land een aansporing zijn tot inkeer tot Gods heilrijke geboden en voor ons een oproep tot gebed voor de vele getroffenen.

Met vriendelijke groet,

Huibert Slingerland
voorzitter Plaatselijke afdeling Goedereede