Eerste fysieke raadsactiviteit (dialoogavond) weer in ‘Het Rondeel’

27 augustus 2020

De leden van de gemeenteraad komen voor het eerst weer fysiek bijeen in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. De eerste bijeenkomst van de gemeenteraad na de zomervakantie is de dialoogavond van donderdag 3 september a.s. Tijdens deze avond worden onderwerpen beeldvormend toegelicht en kunnen raadsleden hun vragen stellen. Om het mogelijk te maken dat de raadsleden weer in de raadzaal van ‘het Rondeel’ kunnen vergaderen is die opnieuw ingedeeld om te voldoen aan de anderhalvemeter-norm.

Agenda
Op de agenda staan ondermeer de beleidsnota verslavingspreventie, de startnotitie sportbeleid en wordt de concept RES (Regionale Energie Strategie) toegelicht en besproken. Klik hier voor de Agenda en achterliggende stukken voor deze avond.

Volgen
Ook de dialoogavond kunt u live volgen via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. Geïnteresseerde inwoners kunnen hierbij ook hun inbreng geven. Er zijn deze avond verschillende mogelijkheden voor inwoners beschikbaar voor deelname aan het gesprek over de onderwerpen.

Inspreken
Ook is het voor inwoners mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen contact opnemen met de griffie via e-mail: griffie@goeree-overflakkee.nl. Samen wordt naar een maatwerkoplossing gezocht voor de inbreng tijdens de dialoogavond.