Bouwteam gemeente en aannemer voor aanpak kade Vingerling en Wilhelminabrug

5 november 2020

Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en rayonmanager Fransie van de Tonnekreek van Strukton Civiel West hebben woensdag 28 oktober hun handtekening gezet onder de bouwteamovereenkomst voor de reconstructie van de kade Vingerling en de Wilhelminabrug.

Het is een belangrijke eerste stap richting de opknapbeurt van de beeldbepalende kade en brug aan de rand van Middelharnis.

De gemeente Goeree-Overflakkee en aannemer Strukton werken voor dit project met een bouwteam. Daarbij wordt al in een vroeg stadium van een project intensief samengewerkt om te komen tot een ontwerp en een plan voor uitvoering. Het team heeft verschillende expertises om te komen tot het best mogelijke ontwerp. De gemeente kijkt als opdrachtgever bijvoorbeeld goed naar de omgeving en de historie.  Strukton Civiel West is gespecialiseerd in herstel en restauratie van binnenstedelijke kademuren en waterbouwkundige kunstwerken. Die samenwerking is ook nodig omdat het gaat om een complex project in een bijzonder historisch gebied.

Historie
De kademuur bij de Vingerling – bij appartementencomplex De Parel van de Delta – is in slechte staat en moet gereconstrueerd worden. Ook de Wilhelminabrug heeft een stevige aanpak nodig. Eind vorig jaar moest een noodbrug naast de brug worden geplaatst, omdat de constructie niet veilig meer is. “De reconstructie van de fundering is noodzaak, maar we kiezen er bewust voor om herstel te laten plaatsvinden met behoud van én aandacht voor de karakteristieke en historische kenmerken”, zo zegt wethouder Markwat. Met de restauratie van de oude sluis bij de Wilhelminabrug wordt het voormalig Sommelsdijkse Sas weer meer voor het voetlicht gebracht. Strukton-rayonmanager Van de Tonnekreek: “Na de succesvolle realisatie van de Havenkom is dit nu een nieuwe en mooie opgave, waarbij naast technische kwaliteit, duurzaamheid voorop staat. Het project geeft in ‘coronatijd’ een mooie impuls aan de eilandelijke werkgelegenheid en stimuleert een verdere uitbouw van recreatie en toerisme rond de haven.”

Momenteel werkt het bouwteam hard aan het ontwerp. De planning is dat de werkzaamheden vanaf begin 2021 uitgevoerd gaan worden. Het werk vindt voornamelijk vanaf het water plaats, waarbij hinder voor omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt.