Zwemdiploma A opgenomen in Kindpakket Goeree-Overflakkee

19 december 2020

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Daarom is vanaf 1 januari 2021 het behalen van zwemdiploma A opgenomen in het zogeheten Kindpakket, de extra ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

De regeling is tot stand gekomen in goed overleg met SRGO, de exploitant van de 3 gemeentelijke zwembaden. De zwemlesregeling is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Het maakt niet uit hoeveel lessen nodig zijn.

In de afgelopen jaren konden ouders al voor de zwemlessen gebruik maken van het jaarlijks budget ‘sport en cultuur’ van € 250. Dat was echter niet voldoende voor het hele zwemtraject A met als gevolg dat kinderen te vroeg weer stopten. Daarom is besloten om het zwemtraject A nu op te nemen als aparte regeling. Om de extra kosten hiervan te dekken, is besloten de aparte budgetten voor zomer- en winterkleding – elk € 250 – samen te voegen tot één budget van € 400. Na het behalen van het zwemtraject A blijft de mogelijkheid bestaan om het zwemtraject B en/of C uit het budget van ‘sport en cultuur’ te volgen.

Uit een evaluatie van het Kindpakket over 2020 blijkt dat ouders bekend zijn met het Kindpakket en er ook goed gebruik van maken. Wel blijkt dat het gebruik op het gebied van sporten en bewegen achterblijft bij de andere regelingen in het Kindpakket. Sporten en bewegen wil de gemeente in 2021 extra gaan stimuleren. “Het is op elke leeftijd belangrijk om in beweging te blijven. Sporten is gezond, het is een uitlaatklep voor kinderen. Ze leren er ook hoe ze met elkaar om moeten gaan. Maar belangrijk is ook dat sporten belangrijk is in onze strijd om overgewicht te voorkomen”, legt wethouder Berend Jan Bruggeman uit. “We hebben op Goeree-Overflakkee mooie verenigingen waar kinderen terecht kunnen. Geld hoort geen belemmering te zijn.”

Eind 2018 introduceerde de gemeente het zogeheten Kindpakket, ter ondersteuning van ouders die met hun minderjarige kind of kinderen van een laag inkomen moeten rondkomen. Voor hen is het zonder een extra steuntje in de rug niet mogelijk om bijvoorbeeld een voor school benodigde tablet aan te schaffen, lid te worden van de voetbalvereniging of mee te gaan met een schoolreisje.

Het Kindpakket is dat ‘steuntje in de rug’ voor de bijna 600 kinderen die op Goeree-Overflakkee opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum (het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven). In het pakket staan de regelingen van de gemeente, aangevuld met initiatieven van lokale ondernemers, scholen, (sport)verenigingen en culturele instellingen.

Gezinnen die in aanmerking komen voor het Kindpakket worden door de gemeente en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en sportverenigingen actief gewezen op het Kindpakket. Ze kunnen zichzelf aanmelden. Met een inlogcode zien ze vervolgens op de website in een soort webshop wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten? Kijk op goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl.