Geen steun voor motie tegen overspelreclame

4 maart 2021

In de raadsvergadering van 4 maart diende de SGP samen met de ChristenUnie een motie in met het verzoek aan het college om namens de gemeenteraad bij de provincie Zuid-Holland uit te spreken dat het tonen van ‘overspel’ reclames op het grondgebied van onze gemeente zeer onwenselijk is met het verzoek om deze reclames te weren uit de bushokjes op het grondgebied van onze gemeente. De motie kreeg echter geen steun en stemden alleen ChristenUnie en SGP voor de motie.

Vanuit verschillende burgers zijn bij de fracties en de gemeenteraad verschillende brieven binnengekomen met verontrustende berichten. Op het grondgebied van onze gemeente zijn reclames voor zogenoemde ‘overspelsites’ te zien in bushokjes die vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland.

De ChristenUnie en SGP vinden dat overspel ontwrichtend is voor relaties en gezinnen. Dat wordt ook bevestigd door het CBS.  Ruim een derde van de gevallen is volgens onderzoek de oorzaak van echtscheiding. Echtscheidingen veroorzaken spanningen en zorgen in de relationele, maar ook in de economische en financiële sfeer. Elk jaar krijgen ca. 70.000 kinderen te maken krijgen met echtscheiding van hun ouders.
De partijen stellen dat dit een oorzaak kan zijn van problemen van diverse aard bij kinderen en jongeren, al dan niet leidend tot een groter beroep op de jeugdzorg.

De partijen vinden dat het moeilijk verteerbaar is dat de provincie Zuid-Holland (indirect) geld verdient aan reclames die overspel aanmoedigen en daarmee mede debet zijn aan genoemde negatieve zaken.

20210304 – Motie SGP en ChristenUnie overspelreclames in bushokjes (PDF)