Raadsleden Liesbeth Keijzer (CDA) en Henk van der Meer (VKGO) terug in de gemeenteraad

11 mei 2022

In de raadsvergadering van dinsdag 10 mei zijn Liesbeth Keijzer-Westhoeve en Henk van der Meer geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Eind maart nog moesten zij afscheid nemen van de gemeenteraad omdat zij net niet op een verkiesbare plaats stonden. Door het vertrek van Tea Both-Verhoeven als CDA-raadslid en het overlijden van de fractievoorzitter van VKGO zijn er twee raadszetels vrijgekomen.

Om deze beide zetels in te vullen zijn de volgende personen op de kandidatenlijst van CDA en VKGO benaderd en benoemd. Dat is in lijn met de Kieswet. Beide kandidaten hebben deze benoeming aanvaard, zodat het onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een schorsing in de raadsvergadering plaats kon vinden. Na uitsluitsel van de commissie geloofsbrieven werden Liesbeth Keijzer en Henk van der Meer door het afleggen van de eed geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Raadslid Liesbeth Keijzer-Westhoeve
Liesbeth was al ruim acht jaar raadslid voor het CDA, een politieke carrière die in 2006 in Goedereede begon en in december 2018 in Middelharnis een vervolg kreeg. “Een boven verwachting aantal inwoners heeft op mij gestemd. Ik was hier oprecht door verrast. Toen de vraag kwam of ik bereid was om Tea op te volgen, kon ik hierop dan ook alleen maar ‘ja’ zeggen. Met veel plezier en met een besef van verantwoording naar de kiezers, zal ik mij als raadslid de aankomende vier jaar inzetten voor de inwoners van ons zo mooie Goeree-Overflakkee”, aldus Liesbeth.    

Liesbeth woont met haar man en twee zonen in Stellendam. Tea Both-Verhoeven blijft aan als wethouder tot het nieuwe college is geïnstalleerd.

Raadslid Henk van der Meer
Henk van der Meer was al 28 jaar raadslid. Bij zijn afscheid eind maart werd hij dan ook gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Al vanaf april 1994 was Henk raadslid voor achtereenvolgens VVD, Fractie Van der Meer en Eiland van Vrijheid, met fractiegenoot Aat van Alphen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 sloot Eiland van Vrijheid zich aan bij VKGO zodat Henk nu van deze fractie deel gaat uitmaken.

Henk woont al bijna een halve eeuw in Ouddorp. Met zijn vrouw heeft hij twee zonen en twee kleinzonen. Hij vindt het fijn om weer aan de slag te mogen gaan en zijn kennis en ervaring in te zetten voor de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.“Maar het gaat mij aan het hart dat ik op deze wijze terug in de raad kom”, aldus Henk. De reden voor de installatie op dit moment is in het geheel niet feestelijk en daarom nam hij de bloemen, behorend bij de installatie, niet in ontvangst.