Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer Cees Grinwis uit Ouddorp

3 juni 2022

In verenigingsgebouw Eben Haëzer in Ouddorp reikte locoburgemeester Berend Jan Bruggeman vrijdag 3 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan Cees Grinwis. De heer Grinwis was daar aanwezig voor zijn afscheid als organist, toen de locoburgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Grinwis bespeelde 50 jaar het orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp. Van 1970 tot vorig jaar, toen hij deze functie neerlegde. Naast de muzikale begeleiding bij de wekelijkse erediensten en de rouw- en trouwdiensten, verzorgde hij 32 jaar bij de Zondagsschool en verschillende verenigingen van de kerk de orgelmuziek.

In de periode van 1964 tot 1977 was de heer Grinwis als vrijwilliger, ziekenverzorger en ambulance-chauffeur actief bij het Rode Kruis. Hij nam veel deel aan oefeningen, wedstrijden en was begeleider bij vakantieprojecten voor gehandicapten.

Daarnaast was hij in de jaren van 1989 tot 1995 nauw betrokken bij de Ouddorpse School met de Bijbel Koningin Beatrix, als oudercommissielid. Hier werkte hij mee aan de invulling aan allerlei activiteiten in en rondom school.

Bij alle activiteiten was de betrokkenheid en toewijding van de heer Grinwis groot. In juli 2021 nam hij afscheid van zijn functie als organist. Toen locoburgemeester Berend Jan Bruggeman de Koninklijke onderscheiding uitreikte, sprak hij zijn complimenten uit voor de jarenlange vrijwillige activiteiten die de heer Grinwis uitvoerde. Hiermee vervulde hij een voorbeeldfunctie en zijn inspanningen zijn van grote betekenis voor de lokale samenleving.