Diverse onderwerpen in raad van 13 oktober 2022

5 oktober 2022

Op D.V. donderdag 13 oktober komt de gemeenteraad weer bijeen en vergadert weer over een breed scala aan onderwerpen. Het gaat onder andere over de draagvlakmeting Stad aardgasvrij, het beleids- en beheersplan begraven, dekking begrotingstekort Stichting Kairos en het beleidsplan VRR.

De agenda stukken kunt u vinden op de site van de gemeente: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/921258
Mocht u de fractie willen spreken over deze, of andere onderwerpen, dan bent u welkom op ons fractiespreekuur, deze keer op maandag 10 oktober. U kunt u hiervoor aanmelden via ons fractiesecretariaat.