SGP-fractie stelt mondelinge vragen over maaltijdbezorgservice CuraMare

14 oktober 2022

In het Eilanden-Nieuws van 7 oktober 2022 jl. stond een artikel waarin CuraMare bevestigde te stoppen met het bezorgen van maaltijden. De SGP-fractie vindt deze ontwikkeling onwenselijk. De maaltijdservice voorziet in een behoefte. Het helpt mensen langer thuis te wonen, gezond te eten en het voorziet in een bepaalde sociale controle etc. In de raadsvergadering van 13 oktober jl. stelde raadslid Adriaan Kasteleijn hierover vragen aan het college.

Allereerst de vraag of het college kennis heeft genomen van het artikel in het Eilanden-Nieuws waarin CuraMare bevestigt dat ze stopt met de maaltijdbezorgservice. Verder wilde Kasteleijn weten of het college met de SGP-fractie van mening is dat het stoppen van deze service een ongewenste ontwikkeling is als het gaat om bijv. zelfstandig langer wonen, sociale cohesie etc.?

Vervolgens vroeg hij of het college bereid is om met CuraMare in gesprek te gaan en de mogelijkheden te verkennen om deze service in stand te laten?

Hij voegde nog een persoonlijke noot toe: “Een paar maanden geleden waren we op de conferentie ‘lang zullen we gelukkig leven’ waar het ging over de uitdagingen van ouder worden op ons eiland. Onder andere CuraMare heeft daar een handtekening gezet onder een gezamenlijke missie. Deze ontwikkeling past daar helemaal niet bij.”

Wethouder Bruggeman gaf aan ook verrast te zijn door deze ontwikkeling die hij moest lezen in de lokale media. Hij vindt het stoppen van deze service ook onwenselijk en gaat het gesprek aan met CuraMare. Hoewel de gemeente geen invloed heeft op het beleid van CuraMare is het goed om deze ontwikkeling te bespreken in het licht van de gezamenlijke uitdaging ‘samen vitaler ouder worden op ons eiland’

De SGP-fractie hoopt dat CuraMare wil terugkeren op het genomen besluit.