150 woningen op programma voor Nieuwe Tonge

20 januari 2023

Ook in Nieuwe-Tonge vorderen de woningbouwplannen. Op maandagavond 23 januari organiseert projectontwikkelaar Estate Invest een informatieavond over het plan Hof van Lucard. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur), in ‘Ons Dorpshuis’.

Eerder zei wethouder Markwat bij een een informatiebijeenkomst in Nieuwe Tonge: “De afgelopen jaren zijn er ondanks allerlei complicerende factoren op het eiland stappen gezet op het gebied van woningbouw. Tot 2030 mogen er 2.500 woningen op Goeree-Overflakkee bijgebouwd worden. Dat getal is afgestemd op de behoefte. Voor het grootste gedeelte zijn daar al plannen voor, voor een deel ook nog niet. We willen wel dat de woningen verspreid over het eiland komen en passend zijn bij de kern. Dus niet alleen maar bijbouwen bij de grotere dorpen.” Voor het plan Lucard hoopt de wethouder dat het plan snel van start kan en dat er verder geen bezwaren worden ingediend. In het positieve scenario zou in het derde kwartaal van 2023 begonnen kunnen worden met de bouw, waarbij in 2024 de eerste woningen gerealiseerd zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 24 januari ter inzage. Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn nu ook sociale huurwoningen en woningen voor middenhuur in het plan opgenomen. Het gaat in totaal om zo’n 150 woningen. Op de informatieavond van 23 januari wordt het plan nader toegelicht. Ook de gemeente is aanwezig om vragen over het bestemmingsplan te beantwoorden. Wees welkom!