M. (Rien) van der Boom

Het boeiende van de politiek voor mij is dat je met een scala van onderwerpen te maken krijgt. Dat je samenwerkt, verbindt, zaken zorgvuldig afweegt en beslissingen durft te nemen. Dat je luistert naar anderen en zich in hun problemen en belangen inleeft. Het mooie is dat je een wezenlijke bijdrage aan de samenleving levert. Belangrijk vind ik dat ons eiland een eiland blijft van rust, kust en ruimte. Speciale aandacht heb ik voor de directe zorg aan ouderen, aan onze jeugd en allen die ondersteuning nodig hebben. Ik probeer vanuit bijbelse normen en waarden aan deze taak inhoud te geven.

‘Eigen regie is prachtig maar niet als je geen keus meer hebt’.

Nevenfunctie’s:

 • Voorzitter Commissie Beheer en Onderhoud Gereformeerde Gemeente Middelharnis (onbezoldigd)
 • Voorzitter klachtencommissie medewerkers Zuidwester Middelharnis (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Zuidwester Middelharnis (opzet digitaal museum) (onbezoldigd)
Kernen
 • Achthuizen
 • Den Bommel
 • Goedereede
 • Goedereede-Havenhoofd
 • Middelharnis/Sommelsdijk
 • Sommelsdijk
Portefeuilles
 • Accomodaties
 • Bibliotheek
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Kleine kernenbeleid/dorpsraden
 • Kunst en cultuur (cultureel erfgoed)
 • Leefbaarheid
 • Ouderenbeleid
 • Sociaal Domein
 • Sport
 • Subsidies)
 • Volksgezondheid
 • Welzijn (Volwasseneducatie