P. (Pieter) Breederveld

Kernen
 • Herkingen
 • Nieuwe Tonge
 • Ooltgensplaat
 • Stellendam
Portefeuilles
 • Accomodaties
 • Arbeidsmarkt
 • Beheer buitenruimte (buitendienst)
 • Bibliotheek
 • Duurzaamheid en energiebeleid
 • Economische Zaken
 • Gebiedsmarketing
 • Innovatie
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Kleine kernenbeleid/dorpsraden
 • Kunst en cultuur (cultureel erfgoed)
 • Landbouw en Visserij
 • Leefbaarheid
 • Ouderenbeleid
 • Sociaal Domein
 • Sport
 • Subsidies)
 • Volksgezondheid
 • Welzijn (Volwasseneducatie
 • Zuidwestelijke Delta (incl. Waterpoort)