SGP laat gezin niet in de kou staan

16 november 2013

Op vrijdag 15 november jl. werd door de SGP-kiesvereniging te Goedereede een openbare avond belegd met als spreker Dr. R. Bisschop Tweede Kamerlid voor de SGP. Thema van de avond was het onlangs gesloten herfstakkoord, waaraan door de SGP een belangrijke bijdrage is geleverd. De heer Bisschop legde uit, hoe de politieke opponenten D’66 aan de ene kant en de SGP aan de andere kant samenwerkten. Voorafgaand aan de stellingen werd met een filmpje teruggeblikt op het Lenteakkoord!

Bisschop over: ‘Herfstakkoord 2013: paars met oranje blad’

Aan het begin van zijn referaat benadrukte dhr. Bisschop het belang van dit soort avonden. Een politieke partij kan immers niet bestaan zonder contact tussen politici en burger.

Vervolgens ging hij kort in op het aandeel van de SGP in het herfstakkoord en de wijze waarop de SGP zijn inbreng gestalte heeft gegeven. ‘Een belangrijk punt voor de SGP werd gevormd door de enorme opeenstapeling van maatregelen in de begroting die vooral de gezinnen met kinderen zouden treffen. Reden voor de SGP om de begroting zoals die door het kabinet was opgesteld op voorhand niet te steunen’, aldus de heer Bisschop.

Voorwaarden
Gezien de huidige politieke verhoudingen heeft de regering in de eerste kamer ook de steun nodig van niet-regeringspartijen om een meerderheid te kunnen behalen. Steun van het CDA was niet te verwachten en ook met D66 en Groen Links kwam men niet verder. Een meerderheid in de eerste kamer zou ook nog mogelijk zijn met D66, Christenunie en SGP. De SGP heeft zich vervolgens afgevraagd of ze hier wel aan mee zou moeten doen. Uiteindelijk werd hiertoe wel besloten maar wel onder de volgende voorwaarden:

  • de bezuinigingsmaatregelen die vooral gezinnen treffen moeten van tafel;
  • alleenverdienersgezinnen mogen er niet slechter op worden;
  • belastingdruk van middengroepen moet omlaag

Verantwoordelijkheid
Met dankbaarheid mocht worden vastgesteld dat in belangrijke mate aan deze eisen tegemoet is gekomen. Het lijkt alsof de SGP hierbij praktische politiek verkiest boven Christelijke politiek. ‘Dat is zeker niet het geval’, zo stelde de SGP’er. De SGP bedrijft hiermee ten diepste puur principiële politiek, immers de ordening in huwelijk en gezin is door God zelf in de Bijbel als norm gesteld.

De SGP neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om verdere afbraak van de scheppingsorde te voorkomen. Door middel van het gebed moeten burgers rondom politici staan, zodat zij op de kracht van het gebed op mogen komen voor Bijbelse normen en waarden.

Stellingen
Na het referaat van dr. Bisschop werd onder leiding van de voorzitter van de kiesvereniging, de heer H.G. Slingerland, gediscussieerd over onderstaand stellingen. Eerst werd er een kort filmpje vertoond over de botsing tussen D’66 en SGP bij het Lenteakkoord

  • gedogen was beter dan getuigen
  • de pijn van het lenteakkoord (is) te snel vergeten
  • het akkoord kleurt meer oranje dan paars
  • ook buiten de eigen achterban is de SGP nu gezinspartij van Nederland
  • de SGP moet aan de 3% norm vasthouden

Door middel van groene en rode stemkaarten konden aanwezigen hun mening kenbaar maken.
Over het algemeen waren de meningen vrij eensgezind. Vrijwel iedereen kon zich vinden in de constructieve wijze waarop de SGP aan de onderhandelingen voor de totstandkoming van het herfstakkoord heeft meegewerkt en de resultaten die zijn bereikt. De SGP heeft hiermee op een praktische manier principiële politiek bedreven. Daad bij het Woord: De SGP stáát ervoor.