Gemeente Goeree-Overflakkee sluit overeenkomst over de toekomst van Jeugdzorg

16 november 2013

Op donderdag 31 oktober ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee samen met vijftien andere samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond een overeenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op de toekomst van de Jeugdzorg vanaf 2015.

Op 1 januari 2015 krijgen alle gemeenten in Nederland de verantwoordelijkheid over de Jeugdzorg. Gemeenten zijn per regio wettelijk verplicht om afspraken te maken die betrekking hebben op een zorgvuldige overgang van de Jeugdzorg vanaf 2015.

Tweejarige overeenkomst De gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond kiezen voor een unieke samenwerkingsovereenkomst van twee jaar (2015 en 2016) waarin gezamenlijk is vastgelegd dat de zorg die nu aan jeugdigen gegeven wordt, gecontinueerd wordt. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat de infrastructuur om aan jongeren zorg te bieden gerealiseerd

wordt. Verder hebben de gemeenten afgesproken de extra kosten voor de decentralisatie (frictiekosten) tot een minimum te beperken. Uit gesprekken met zorgaanbieders bleek dat de kosten bij een meerjarige overeenkomst lager uitvallen, vandaar dat voor deze overeenkomst is gekozen. Door alle veranderingen in de Jeugdzorg is het belangrijk om intensief samen te werken. Hierdoor blijft de kwaliteit van de Jeugdzorg op peil.

Geen drastische veranderingen
In plaats van het doorvoeren van drastische wijzigingen, kozen de gemeenten voor een geleidelijke invoering van de veranderingen. Jongeren die nu al zorg ontvangen hoeven in 2015 bijvoorbeeld niet van hulpverlener te wisselen. Ze hebben recht op dezelfde zorg, van dezelfde aanbieder.

Overige afspraken
De gemeenten maakten met de zorgaanbieders onder meer afspraken over betere zorg voor de cliënt. Ook houden de gemeenten toezicht op het nakomen van de gemaakte afspraken, zodat iedere cliënt de juiste zorg krijgt die past bij zijn situatie. Tot slot is met de zorgaanbieders afgesproken dat zij in de komende twee jaar hun zorgaanbod dusdanig gaan ontwikkelen dat het aansluit bij de visie van de samenwerkende gemeenten.