Categorie: Dirksland

Hendrik Herweijer – kandidaat Statenlid SGP ZUid-Holland

Hendrik Herweijer – kandidaat Statenlid SGP ZUid-Holland

In het laatst verschenen Ledenmagazine van SGP Goeree-Overflakkee is een interview opgenomen met kandidaat Statenlid: Hendrik Herweijer. Hendrik is 27 jaar, woont in Dirksland en was destijds het jongste raadslid voor de SGP. Momenteel is hij steunfractielid van de SGP op Goeree-Overflakkee en redactielid van het Ledenmagazine: SGP NIEUWS. De redactie voelde hem aan de

Lees meer
Tijdrede voor SGP in Dirksland

Tijdrede voor SGP in Dirksland

Op D.V. woensdag 19 november zal er een tijdrede worden uitgesproken door ds. C. Sonnevelt uit Krabbendijke. In een tijdrede worden de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken met een gedeelte uit de Bijbel. Veelal zijn het predikanten die de tijdrede uitspreken. De organisatie van deze avond is in handen van de plaatselijke kiesverenigingen van de SGP

Lees meer

Eilandelijke Verkeersveiligheidsdag

Op vrijdag 26 september 2014 bezoeken ruim 400 leerlingen van basisscholen uit Dirksland, Herkingen, Melissant en Sommelsdijk de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in Sportcomplex De Gooye in Dirksland worden de hele dag verschillende activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen  bewust worden gemaakt van de gevaren in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het

Lees meer
Waardevolle contacten op markt Dirksland

Waardevolle contacten op markt Dirksland

Op zaterdag 28 juni was de SGP present op de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland. Bezoekers werd gevraagd een keus te maken voor de besteding van het geld. Ook op deze markt scoorden zorg en veiligheid bijzonder hoog. De SGP-fractie neemt deze resultaten mee in de vorming van het beleid. Naast fractieleden, was wethouder

Lees meer

Huisartsenpost en Ziekenhuis gaan samenwerken

In de raad van donderdag 24 april uitte VKGO hun zorgen over de wijziging van de dienstverlening mbt de huisartenspost op Goeree-Overflakkee. Een maand geleden stelde de SGP vragen over de wijziging in de dienstverlening van Apotheken. Duidelijk is dat door de bezuinigingen in de zorg e.e.a. gaat wijzigen in de dienstverlenging van Apotheken, Huisartsenpost

Lees meer
Kledinginzameling via Van Gansewinkel

Kledinginzameling via Van Gansewinkel

De gemeente Goeree-Overflakkee begint vanaf volgende week met het centraal inzamelen van kleding. Van Gansewinkel zamelt in heel de gemeente kleding in via witte textielcontainers. De opbrengst van deze kledinginzameling komt ten goede aan lokale initiatieven. De containers worden in de week van 10 maart geplaatst. De kledinginzameling op Goeree-Overflakkee is nog niet centraal geregeld.

Lees meer

Nieuw fietspad in polder Dirksland

Hollandse Delta is begonnen met de aanleg van  een fietspad bij Dirksland. Het fietspad  komt te liggen tussen de Noorddijk en de aansluiting op de Smalle Blokweg.  Dat is een afstand van bijna 5 kilometer. Naar verwachting kunnen de eerste fietsers vanaf het voorjaar 2014 een tocht maken over het nieuwe fietspad.  Het waterschap verwacht

Lees meer
SGP NIEUWS huis aan huis-editie

SGP NIEUWS huis aan huis-editie

Deze week is het huis-aan-huis blad SGP NIEUWS verschenen en wordt bezorgd bij alle adressen op Goeree-Overflakkee. De SGP vindt het van belang om u goed te informeren over diverse zaken die spelen op ons eiland. Naast informatie bieden wij u ook de gelegenheid om te reageren op een stelling. In deze uitgave schrijft fractievoorzitter

Lees meer
Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp N215 tussen Dirksland en N59

Informatiebijeenkomst voorlopig ontwerp N215 tussen Dirksland en N59

De provincie Zuid-Holland organiseert op 20 november 2013 samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Waterschap Hollandse Delta een informatiebijeenkomst over de uitvoering van het groot onderhoud en de verbetering van de verkeersveiligheid van de N215. Hierbij gaat het om het traject vanaf de watertoren bij Dirksland tot aan de N59. Naast het reguliere asfaltonderhoud worden er

Lees meer
SGP: Koers houden in zwaar weer

SGP: Koers houden in zwaar weer

Op donderdag 14 november werd in Bestuurscentrum Het Rondeel de eerste Begrotingsraad in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. De gehele vergadering stond in het teken van de Programmabegroting 2014. De raadsfracties hielden beschouwingen op de begroting en het College van B&W reageerde daarop. SGP Fractievoorzitter deed dat met een betoog met als titel: ‘Koers houden

Lees meer

Pin It on Pinterest