Thema SGP Ledenmagazine: ‘Zorg(en) voor de toekomst?!’

28 juli 2023

De leden van de SGP op Goeree-Overflakkee ontvingen afgelopen weken het eerste ledenmagazine van 2023 in de brievenbus. Naast de verschillende vaste rubrieken zoals: ‘Van de fractievoorzitter’, ‘Fractualiteiten’, de ‘column’ en het ‘beginselprogramma’ deze keer aandacht voor verschillende zaken die de ‘zorg’ bezighouden. Het magazine is ook online te lezen op onze website. De redactie dankt ieder voor zijn/haar bijdrage.

De toekomst brengt altijd een zekere mate van onzekerheid met zich mee. Maar het toekomende biedt ook mogelijkheden en kansen. Hoewel we niet precies kunnen voorspellen wat de toekomst zal brengen, zien we wel bepaalde trends en richtingen op basis van de huidige ontwikkelingen in de zorg. Een vergrijzende bevolking en het toenemen van chronische zieken zullen waarschijnlijk de zorgvraag sterk beïnvloeden. We zien dat de zorg voor grote uitdagingen komt te staan, met een groeiende zorgvraag en een dalend aantal werknemers in deze sector. In dit themanummer spreken we met huisartsen, de directie van ‘ons’ ziekenhuis en komen er diverse andere facetten vanuit de zorg aan de orde.

Samenwerking tussen verschillende zorgverleners en disciplines zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Het is essentieel om een geïntegreerd zorgsysteem te creëren dat de behoeften van de inwoners van Goeree-Overflakkee centraal stelt en hen ondersteunt bij het bereiken van een optimale gezondheid en welzijn. Technisch gezien is dat zeker mogelijk. Echter, verschillen tussen systemen helpt daar niet bij.

Goed dat Paulina.nu partijen in de zorg bij elkaar brengt om samen te kijken naar een toekomstgericht perspectief voor de zorg. Met steun van Paulina.nu is er een een coalitie gevormd die de ambitie heeft om samen met verschillende partijen te werken aan toekomstbestendig ouder worden op ons mooie eiland. Met het programma ‘De Goede Nieuwe Tijd’ worden inwoners uitgedaagd om na te denken over hun toekomst. Zeker vanuit Bijbels perspectief is het van groot belang om hierover na te denken.

De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat de Spoed Eisende Hulp in ons ziekenhuis het moeilijk kan gaan krijgen. Als eiland zijn we altijd gewend om onze eigen ‘boontjes’ te doppen. De gedachte aan een eigen zorgpolis lijkt daarom zo gek nog niet. We kunnen dan zelf bepalen hoe de zorg op ons eiland geregeld wordt. Of moeten we misschien denken aan een ‘heffing’ via de gemeentelijke belasting, zodat we onze SEH in de lucht kunnen houden? Hoe dan ook: van ‘ons’ ziekenhuis moet de landelijke overheid afblijven!