Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment wonen er ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Zij krijgen voorrang voor een woning in de nog te realiseren buurt bij Middelharnis. Dat wordt eind dit jaar of begin volgend jaar. De huur van Elkersweide loopt op 1 oktober af. Voor de bewoners, waarvan een deel (medische) zorg nodig heeft, is huisvesting voor de tussenliggende periode nodig. Dat biedt het voormalige gemeentehuis.

Statushouders
Elk half jaar krijgt de gemeente de opdracht van het Rijk om een aantal statushouders te huisvesten. Dat heet een taakstelling. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze hebben de asielprocedure doorlopen en mogen in Nederland blijven. Het is belangrijk dat deze mensen deel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Oost West Wonen zorgt voor de huurwoningen voor deze mensen

Het lukt echter niet om alle toegewezen statushouders op tijd een woning aan te bieden. De achterstand is inmiddels behoorlijk opgelopen. De provincie kan daardoor zelf locaties aan gaan wijzen. Met de doorstroomlocatie denkt de gemeente de achterstand weg te kunnen werken. Het is wel bedoeld als ‘tussenstop’, totdat de statushouders een huis krijgen in één van de dorpen in de gemeente. De noodzaak blijft voor reguliere huurwoningen voor deze doelgroep. Dat is beter voor de integratie. Bovendien komt er elk half jaar een nieuwe taakstelling.

Minimaal een jaar
De bedoeling is het complex minimaal een jaar te gebruiken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders. En in nauw overleg met de woningcorporatie kijkt de gemeente of deze locatie op termijn ook ingezet kan worden voor tijdelijke huisvesting voor reguliere woningzoekenden

De gemeente organiseert voor alle geïnteresseerden een inloopavond in het voormalige gemeentehuis van Dirksland. Dat is op dinsdagavond 23 mei 2023. De inloop voor alle geïnteresseerden begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.