Gemeenteraad spreekt over vervolgstap inzameling afval

21 april 2023

Op 20 april jl. werd de gemeenteraad tijdens de presentatieavond bijgepraat over het afvalbeleid. In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld waarna in 2021 gestart is met het apart inzamelen van PMD afval.
Vanaf 2022 gingen inwoners betalen per lediging van de restafvalcontainer. Doel hiervan was om door beter te scheiden het restafval drastisch te verminderen. Daarna zou bekeken worden wat de vervolgstap zou zijn. De Rijksoverheid heeft bepaald dat het restafval richting 50 kilo per persoon moet in 2025. Door de enorme reductie op restafval heeft de gemeente en haar inwoners een goede stap gezet. Tijd voor de volgende!

Bij de start kende Goeree-Overflakkee per inwoner nog 272 kg restafval, in 2022 was dit al 127 kg. ‘Een gigantische prestatie van onze inwoners waar we terecht trots op kunnen zijn. De doelstelling was 154 kg, dus wat dat betreft is die doelstelling gehaald. Daardoor kan, ondanks alle prijsstijgingen als gevolg van inflatie, het kostenniveau voor onze inwoners in 2023 gelijk blijven ten opzichte van 2021’, zo staat te lezen in de raadsbrief over die onderwerp.

Het ingezette afvalbeleid is nu geëvalueerd en het is tijd voor een vervolgstap. Vanuit een bewonersonderzoek blijkt dat de PMD zakken in de openbare ruimte als grootste verbeterpunt zijn aangemerkt. Daarnaast blijkt dat het PMD afval uit de verzamelcontainers slecht van kwaliteit is terwijl de kwaliteit van het PMD afval in de zakken goed is.

In een informatiebrief (https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/12644353/1) heeft het college een uiteenzetting gegeven over vervolgscenario’s. Een leesbare, duidelijke brief die veel informatie geeft, ook voor inwoners. Uit de vervolgscenario’s blijkt dat een scenario waarbij het PMD 1x per week thuis opgehaald wordt, de verzamelcontainers verdwijnen en het restafval 1x per vier weken wordt opgehaald het beste uitpakt, zowel in financiële zin als in milieutechnische zin. De uiteindelijke doelstelling van de Rijksoverheid is dat we naar 54 kg restafval per inwoner gaan en wellicht in de toekomst nog lager. In een later stadium zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.