Themabijeenkomst – “Vreemdeling of vluchteling?”

9 juni 2023

De SGP-afdeling Middelharnis-Sommelsdijk organiseert op D.V. woensdag 28 juni een bijeenkomst met als thema: ‘Vreemdeling of vluchteling?’. Deze bijeenkomst wordt gehouden op de “Menheerse Werf”. De bijeenkomst start om 19:45 uur. Sprekers zullen zijn: Ds. H. A. Neervoort, predikant van de hervormde gemeenten Nieuwe-Tonge en Herkingen vanuit bijbels perspectief, SGP-wethouder Daan Markwat vanuit gemeentelijk perspectief en Kees van Dam van uit de woningbouwcorporatie ‘Oost-West-Wonen’. Aanmelden voor deze bijeenkomst is handig.

Op een unieke locatie met veel historie hopen we de leden van de SGP Goeree-Overflakkee en andere belangstellenden te ontmoeten rondom het thema “Vreemdeling of vluchteling?” Het thema “Vreemdeling of vluchteling?” staat in het teken van de huidige instroom van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. Op deze thema-avond willen we inhoudelijk ingaan op de brede maatschappelijke discussie en zijn er drie sprekers die vanuit een andere invalshoek het thema zullen uitwerken.

De avond wordt op D.V. 28 juni gehouden op de “Menheerse Werf”, Spuistraat 3, Middelharnis. Voorafgaand is er om 19.00 uur een korte ledenvergadering met de leden van de afdeling Middelharnis-Sommelsdijk. Vanaf 19.30 uur zijn alle andere SGP-leden en belangstellenden welkom. De opening van de avond is om 19.45 uur door de avondvoorzitter, John de Geus.

Sprekers
Vervolgens zal het thema van de avond vanuit drie kanten worden belicht. Ds. H.A. Neervoort, predikant van de Hervormde Gemeente te Nieuwe-Tonge, zal het Bijbels licht laten schijnen over dit vraagstuk, Daan Markwat, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee, zal de verantwoordelijkheid hierin van de gemeente schetsen en als afsluiting hoopt Kees van Dam, manager vastgoed bij Oost West Wonen, stil te staan bij de concrete invulling van het huisvestingsvraagstuk door de bouwvereniging.

In de pauze is er gelegenheid de werf verder te bekijken. Na de pauze zullen de sprekers deelnemen aan de forumbespreking en is er gelegenheid voor uw vragen en opmerkingen. De avond zal rond 22.00 uur worden afgesloten. Aansluitend is er nog de mogelijkheid met elkaar door te praten en de werf verder te bekijken.

Aanmelden
Als u de avond wilt bezoeken vragen wij u om u aan te melden via secretariaatmiddelharnis@sgpgo.nl met vermelding van uw naam en het aantal personen. De parkeerruimte in de omgeving van de “Menheerse Werf” is beperkt, maakt u daarom gebruik van de parkeerterreinen op het Spuiplein of bij de Nieuwstraat.