Sinds 1 maart gratis Dal Vrij busabonnement voor lage inkomens

8 maart 2023

Voor inwoners van Goeree-Overflakkee met een laag inkomen is reizen met de bus soms te duur. Dit maakt het voor hen moeilijk om sociale contacten te onderhouden, een boodschap te doen of zelfstandig naar afspraken te gaan. Om die reden is gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met Connexxion een pilot gestart met gratis busvervoer. Sinds 1 maart 2023 kunnen inwoners met een laag inkomen een jaar lang een gratis busabonnement aanvragen.

Met het busabonnement kan er tijdens daluren op weekdagen en in de weekenden en op feestdagen de hele dag gratis gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. Het gratis vervoer geldt voor Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en heel de provincie Zeeland. Ook zijn de buslijnen van Connexxion tot aan het Zuidplein in Rotterdam gratis te gebruiken.

Wie kan het Dal Vrij busabonnement aanvragen?
Het busabonnement is bedoeld voor inwoners van Goeree-Overflakkee die 12 jaar of ouder zijn, een laag inkomen hebben en niet in het bezit zijn van een busabonnement waarmee tenminste tijdens de daluren gereisd kan worden. Het maakt niet uit of het inkomen afkomstig is van een uitkering, werk in loondienst of van een onderneming. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen tijdens daluren gratis meereizen. Zij doen dat aan de hand van een zogeheten Kinder-ritkaart. Op de website van Connexxion is hier meer informatie over te vinden.

Het busabonnement kan worden aangevraagd op de website van de gemeente
Op www.goeree-overflakkee.nl/gratis-dal-vrij-busabonnement staat meer informatie over het Dal Vrij busabbonement, wie er precies voor in aanmerking komt en hoe het abonnement aangevraagd kan worden.