Categorie: AFD Goedereede

Beëdiging raadsleden

Beëdiging raadsleden

In de raadsvergadering van 16 maart 2006 is de nieuwe raad geïnstalleerd. Nadat de burgemeester artikel 14 uit de Gemeentewet had voorgelezen, klonk 13 keer het plechtige “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” en twee keer het “Dat beloof en verklaar ik”. De burgemeester sprak de hoop uit de komende raadsperiode te mogen samenwerken op

Lees meer
Afscheid raadsleden

Afscheid raadsleden

In de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2002-2006 werden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en werd afscheid genomen van drie scheidende raadsleden, nl. dhr. B.L. Noorthoek, mevr. M.K. v.d. Heuvel en mevr. E.P. Mastenbroek. Geloofsbrieven Direct na de opening van de raadsvergadering werd de vergadering een ogenblik geschorst en kon de commissie voor

Lees meer
Laatste raadsvergadering 2005

Laatste raadsvergadering 2005

In de laatste raadsvergadering van het jaar stonden nog verschillende belangrijke zaken op de agenda. Van 15.00 tot 18.45 uur vergaderde de gemeenteraad onder meer over het vormen van een eilandelijke brandweer, de eindejaarsnota, de nota evenementenbeleid en een nieuwe legesverordening. En weer was communicatie naar de burger een rode draad door de raadsvergadering. Fractie

Lees meer
Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

In de raadsvergadering van donderdag 24 november 2005 is dhr. A. Admiraal uit Oud-Beijerland benoemt en beëdigd als wethouder van de gemeente Goedereede. Met tien stemmen voor, 2 tegen en drie blanco, werd hij door de raad benoemd als wethouder in de vacature die vrijgekomen was na het vertrek van dhr. A. C. Lokker. Fracties

Lees meer
Fractiegewijs 10 oktober 2005

Fractiegewijs 10 oktober 2005

In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober, staat de behandeling van de begroting over het jaar 2006 op de agenda. Dit document is door het college voorbereid aan de hand van o.a. de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de voorjaarsnota 2005. Aan ons (de gemeenteraad) wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Voordat

Lees meer

Pin It on Pinterest