Categorie: AFD Goedereede

Raadsakkoord

Raadsakkoord

De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Goedereede, te dezen elk vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter, verklaren over de hierna genoemde beleidsonderwerpen raadsbrede overeenstemming te hebben bereikt. Dit akkoord wordt dan ook als een bindend document aangemerkt, waaraan het college van burgemeester en wethouders hun denken en handelen over deze onderwerpen dienen te

Lees meer
Fractiegewijs Eilanden Nieuws 24 maart 2006

Fractiegewijs Eilanden Nieuws 24 maart 2006

De verkiezingen liggen inmiddels weer een aantal weken achter ons. De uitslag is bekend. Bij de ene partij zal het een teleurstelling zijn terwijl een andere partij blij is met winst. De SGP in Goedereede mocht haar vijf zetels behouden en daarvoor mag de dank aan de Schepper worden gebracht. Daarnaast danken wij alle kiezers

Lees meer
Een nieuw college

Een nieuw college

Donderdagmiddag 23 maart 2006 is bekend geworden dat het nieuwe college van gemeente Goedereede is gevormd. De partijen SGP, CDA en VGB leveren ieder een wethouder. Voor de SGP is dat dhr. Admiraal, voor CDA de heer Visser (zoon van oud-wethouder Visser) en voor de VGB is dat dhr. Feller. De wethouders van SGP en

Lees meer
Afscheid fractievoorzitter B.L. Noorthoek

Afscheid fractievoorzitter B.L. Noorthoek

Tijdens de raadsvergadering van 15 maart werd afscheid genomen van de nestor van de gemeenteraad: SGP-fractievoorzitter B.L. Noorthoek. Na bijna 32 jaar raadslid te zijn geweest, vond hij het nu tijd om de politiek vaarwel te zeggen. Hij werd toegesproken door de burgemeester en namens de raadsleden door dhr. J. Klepper. In 1974 werd hij

Lees meer
Beëdiging raadsleden

Beëdiging raadsleden

In de raadsvergadering van 16 maart 2006 is de nieuwe raad geïnstalleerd. Nadat de burgemeester artikel 14 uit de Gemeentewet had voorgelezen, klonk 13 keer het plechtige “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” en twee keer het “Dat beloof en verklaar ik”. De burgemeester sprak de hoop uit de komende raadsperiode te mogen samenwerken op

Lees meer
Afscheid raadsleden

Afscheid raadsleden

In de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2002-2006 werden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en werd afscheid genomen van drie scheidende raadsleden, nl. dhr. B.L. Noorthoek, mevr. M.K. v.d. Heuvel en mevr. E.P. Mastenbroek. Geloofsbrieven Direct na de opening van de raadsvergadering werd de vergadering een ogenblik geschorst en kon de commissie voor

Lees meer
Laatste raadsvergadering 2005

Laatste raadsvergadering 2005

In de laatste raadsvergadering van het jaar stonden nog verschillende belangrijke zaken op de agenda. Van 15.00 tot 18.45 uur vergaderde de gemeenteraad onder meer over het vormen van een eilandelijke brandweer, de eindejaarsnota, de nota evenementenbeleid en een nieuwe legesverordening. En weer was communicatie naar de burger een rode draad door de raadsvergadering. Fractie

Lees meer
Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

In de raadsvergadering van donderdag 24 november 2005 is dhr. A. Admiraal uit Oud-Beijerland benoemt en beëdigd als wethouder van de gemeente Goedereede. Met tien stemmen voor, 2 tegen en drie blanco, werd hij door de raad benoemd als wethouder in de vacature die vrijgekomen was na het vertrek van dhr. A. C. Lokker. Fracties

Lees meer
Fractiegewijs 10 oktober 2005

Fractiegewijs 10 oktober 2005

In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober, staat de behandeling van de begroting over het jaar 2006 op de agenda. Dit document is door het college voorbereid aan de hand van o.a. de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de voorjaarsnota 2005. Aan ons (de gemeenteraad) wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Voordat

Lees meer

Pin It on Pinterest