SGP-kandidaat voor Europa op Goeree-Overflakkee

14 mei 2019

Op donderdag 9 mei ontving de SGP op Goeree-Overflakkee, samen met de ChristenUnie, haar kandidaat Europarlementariër, de heer Bert-Jan Ruissen, die een bezoek bracht aan het eiland. Ruissen bezocht het innovatiecentrum voor de visserij in Stellendam en groeispecialist van Iperen in Oude Tonge. Het werkbezoek werd georganieerd in het kader van de Europese verkiezingen op D.V. donderdag 23 mei. Doel van het werkbezoek was: kennismaking en kennisoverdracht.

De delegatie werd ontvangen in het innovatiecentrum voor de visserij in Stellendam. Een uniek stukje Europa, zo benadrukten directeur Johan van Nieuwenhuijsen en manager innovatie Johan Baaij. Nergens kom je deze clustering van visserijbedrijven tegen. Nieuwe technieken worden ontwikkeld. Zeker nu de puls door Europa is verboden. Echter het zal nog wel even duren voordat ook nieuwe innovatie kan wedijveren met de puls. Dat was pas duurzaam vissen, waarbij minder bijvangst was en minder brandstof gebruik. Ook de vis komt minder beschadigd aan wal, dan met de traditionele boomkorvisserij met kettingen.
Na een interactief bezoek, waarbij Ruissen vanuit de CU/SGP duidelijk de zijde van de vissers koos, werd de reis naar Oude Tonge gemaakt.

Groeispecialist
Daar worden hij en de aanwezige gemeenteraadsleden van beide christelijke partijen ook hartelijk welkom geheten. Vanuit het bedrijf vertelt technisch directeur Dirk Bakker met de nodige passie over het vak dat daar uitgeoefend wordt. Van Iperen werd opgericht in 1921 als familiebedrijf en zorgt voor de groei van gezonde en rendabele gewassen. “We handelen en ondernemen met respect voor de natuur en we zetten in op een toekomstbestendige sector, met duurzaamheid hoog in het vaandel en ruimte voor innovatie.

Donkere wolken
Al snel raakt het verhaal van Bakker aan beleid. “Normaal zie je vaak dat de agrarische sector tijdens werkbezoeken alle dingen waar ze tegenaan lopen onder het tapijt probeert te schuiven en te zeggen dat we het allemaal wel redden. Maar ik wil een eerlijk verhaal houden. Het wordt door de vele wet- en regelgeving bijna onmogelijk om je daaraan te houden. Wat dat betreft zie ik wel donkere wolken opdoemen aan de horizon. Er zijn veel regels, en veranderingen hierin gaan snel. Wat nu nog wel mag, kan over een maand verboden zijn.”

Machine
Hij vervolgt zijn betoog. “Innovatie komt niet van schrijftafels en bureaus. Nee, dat komt uit de praktijk: telers die tegen problemen aanlopen. Dat maakt de kleine teelten zo uniek. Den Haag en Brussel denken over de natuur veel te veel als een machine. De werkelijkheid is weerbarstiger.” Bakker verhaalt over wat problemen uit de praktijk, bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen.

Pulsvisserij
Ruissen luistert aandachtig en heeft nog verschillende vragen naar aanleiding van het vertelde. Het is niet toevallig dat hij deze sectoren bezoekt. Voor de visserij zijn de Europese besluiten rondom de pulsvisserij erg belangrijk, terwijl ook de agrarische sector met regelgeving vanuit Brussel te maken heeft. “Als CU-SGP willen we de belangen van boeren en vissers behartigen, snoeien in regelgeving en inzetten op innovatie. De landbouw en visserij hebben onze steun hard nodig.” Concreet wil Ruissen zitting gaan nemen in de commissie landbouw van het Europese Parlement en in gesprek gaan met ondernemers over waar het precies knelt.

Inundatie
Het valt Ruissen op dat er veel ondernemerschap op het eiland zit. Hij kent het eiland ook redelijk goed. “Mijn opa had een bakkerij in de kerkring van Nieuwe-Tonge en mijn moeder is daar opgegroeid. Met de inundatie zijn we verhuist naar Poortugaal. Maar ik kwam, al dan niet samen met mijn ouders, nog regelmatig op het eiland.”

Terug in de tijd
Het waren twee hele “inspirerende” werkbezoeken, volgens de nummer twee van de lijst. “In Stellendam zijn ze zeer innovatief bezig met selectief vissen, en investeren ze ook goed om transparant te zijn naar de samenleving toe. Dat vind ik heel positief. Pulsvissen verbieden is een stap terug in de tijd. Bij Van Iperen is het mooi om te zien dat ze investeren in groene middelen, maar aan de andere kant zorgelijk dat ze worden belemmerd om te innoveren door de Europese Unie.”

Vinger in de pap
“Mocht ik in het Europees Parlement gekozen worden, zal ik veel in gesprek gaan met ondernemers over hun problemen. Sowieso moet de Europese Unie terug naar het kerntaken en niet overal een vinger in de pap willen. Er moet ruimte zijn voor ondernemerschap en goede afspraken worden gemaakt over grensoverschrijdende thema’s. Daarin willen we een christelijk geluid laten horen. Een vuist maken tegen christenvervolging, versterken van banden met Israël en het tegengaan van onrecht in de wereld. Op die punten mag je me over vijf jaar aanspreken wat ik daaraan gedaan heb”, zo sluit hij af.

Tekst: grotendeels afkomstig van www.eilandennieuws.nl met dank aan Erwin Guijt
Foto: Rien van der Boom